Uutiset

Yleinen

Poiminta- ja pienaukkohakkuut − vaihtoehtoja avohakkuulle

Kiinnostus metsän peitteisyyden säilyttäviin metsänhoitomenetelmiin on lisääntynyt. Taustalla ovat maisema- ja ympäristöarvot, taloudellinen vapautuminen, metsätulojen merkityksen pienentyminen sekä metsäteollisuuden rakennemuutos. Kirjassa esitetään tutkijoiden näkemys poiminta- ja pienaukkohakkuiden perusteista ja niiden soveltumisesta käytäntöön Suomen metsätaloudessa.

Kirjan lähtökohdaksi on otettu tilanne, jossa metsänomistaja sekä häntä neuvova metsäammattilainen pohtivat, voisiko näitä pienipiirteisiä menetelmiä kokeilla. Tarkoitus on auttaa heitä asioiden pohdinnassa, suunnittelussa ja päätöksenteossa. Kirjassa on piirroksin havainnollistetut käytännön toimintaohjeet poiminta- ja pienaukkohakkuun suunnittelua ja toteutusta varten.

Kirjaa lukiessa käy myös selville, että nykyinen metsälaki ja muut säädökset soveltuvat huonosti poiminta- ja pienaukkohakkuisiin. Kirja on tarkoitettu kaikille pienipiirteisistä metsänhoitomenetelmistä kiinnostuneille, jotka haluavat vankat perustiedot ja ajattelun välineitä.

Kirja on saatavissa Metsäkustannuksen verkkokaupasta:
www.metsakustannus.fi/kauppa

lähde: Metsäntutkimuslaitos, tiedote

Lue seuraavaksi