Uutiset

Yleinen

Peltovalvonnat alkoivat maatiloilla

Mavi

ELY-keskukset aloittivat juhannusviikolla peltovalvonnat, jotka kohdistuvat yhteensä noin 3 300 maatilalle. Tänä vuonna Maaseutuvirasto tekee entistä useammalle tilalle valvonnan varmennuskäynnin. Varmennuskäynnin tavoitteena on varmistaa, että ELY-keskuksen tekemä valvonta on suoritettu EU:n asetusten ja komission vaatimusten mukaisesti.

Valvonnan varmennuskäyntejä on aiempaa enemmän, sillä niitä tehdään kahdesta syystä. Maaseutuvirasto ohjaa ELY-keskusten valvojia ja tekee valvontojen laadunvalvontaa kuten ennenkin. Uutta on, että myös tilintarkastuksesta vastaava todentamisviranomainen varmentaa paikan päällä valvontojen laatua. Uudet varmennuskäynnit johtuvat EU-asetuksen muutoksesta.

Uusintavalvontoja tehdään yhteensä noin 170 tilalle, joista noin 120 tilaa Maaseutuviraston laadunvalvontayksikkö valvoo uudelleen todentamisviranomaisen tehtävänä. Tilat valitaan todentamisviranomaisen laatiman otannan perusteella. Kuluvana EU-varainhoitovuotena Suomessa todentamisviranomaisena toimii KHT-tilintarkastusyhteisö BDO Oy.

Todentamisviranomainen raportoi valvonnan varmennuskäyntien tulokset komissiolle, kun arvioidaan EU:n rahoittamien menojen laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta. Uusintavalvonnan perusteella voidaan muuttaa ELY-keskuksen valvontatulosta.

Valvonnat on tehtävä ennen tukien maksamista

Tänä vuonna peltoalaan perustuvia tukia haki noin 56 000 maatilaa, joista noin 5,5–7,5 prosenttia valvotaan. Määrä ei ole sama kaikkien ELY-keskusten alueilla, koska valvontaan vaikuttavat edellisen vuoden valvontaseuraamukset.  

EU-säädökset velvoittavat jäsenmaita valvomaan vuosittain tietyn määrän peltoalaperusteisia tukia hakeneista maatiloista. Viljelijätukien valvonnat paikan päällä tiloilla ja hallinnolliset valvonnat on tehtävä ennen kuin tuet voi maksaa viljelijöille.  

ELY-keskusten tarkastajat tekevät valvonnan maatiloilla Maaseutuviraston ohjeistuksen mukaisesti. Maaseutuvirasto määrittelee otannat, joilla tilat valitaan valvontaan. Maaseutuviraston tavoitteena on, että tilavalvonnat valmistuvat 15.11. mennessä. 

Varaa asiakirjat valmiiksi valvontaa varten

Viljelijä voi valmistautua valvontaan ja jouduttaa sitä varmistamalla, että kaikki tarvittavat asiakirjat ovat saatavilla ja tiedot ovat ajan tasalla. Valvonnassa tarkastettavista asiakirjoista on listaus Mavin oppaassa Pelto- ja eläintukien valvonta (www.mavi.fi). 

Valvontakäynnillä tarkastetaan tilan kasvulohkojen pinta-alat, viljelykasvit ja tukiehtojen noudattaminen. Pinta-alat mitataan joko GPS-laitteella maastossa tai karttasovelluksen avulla. GPS-laitteella mitattiin viime vuonna kasvulohkoista noin 20 prosenttia. Mittaukset voivat aiheuttaa muutoksia lohkon pinta-alaan ja digitointiin. 

Täydentävien ehtojen valvontaan valituilta tiloilta tarkastetaan lisäksi nitraattiasetuksen, luonto- ja lintudirektiivin ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattaminen.

 TP

Lue seuraavaksi