Uutiset

Yleinen

Peltosiemenen valikoimiin 3 uutta viljalajiketta

Peltosiemen-maatilapakkaamoryhmittymän tavoitteena on tuoda joka vuosi uusia lajikkeita siemenkauppaan. Viimeisen kymmenvuotisjakson aikana olemmekin esitelleet uusia lajikkeita lähes joka vuosi. Syksyllä alkavalle myyntikaudelle täydennetään valikoimaa Niklas-kauralla sekä Rusalka- ja Eifel-ohrilla

Boreal Kasvinjalostuksen Niklas on merkittävä uutuus aikaisiin kauroihin. Se tulee vähitellen korvaamaan valikoimassamme paljon viljellyn Akselin. Nämä kaksi lajiketta ovat monessa ominaisuudessaan melko samankaltaisia, suurimpana erona on jyväkoko. Akseli on suhteellisen pienijyväinen, mutta Niklas on selkeästi suurijyväinen lajike. Niklas on hiukan Akselia satoisampi, mutta n. 2 päivää aikaisempi. Niklas on koetulosten valossa lajike, jolla ei ole selviä heikkouksia lainkaan. Kyseessä on siis lajike, joka saattaa hyvinkin nousta eniten viljellyksi kauralajikkeeksi Suomessa. Niklas on Peltosiemen-pakkaamoilla nyt ensimmäistä vuotta tuotannossa. Siksi siemenen saatavuus on vielä rajallista.

Ranskalaisen Secobran omistama ja Plantanovan Suomessa edustama Eifel on satoisuudeltaan Rusalkan veroinen lajike, mutta on sitä aavistuksen myöhäisempi. Erittäin suurijyväisen (tjp n. 52 g / täysjyvä-% n. 96) ja hyvin tauteja kestävän Eifelin erityisominaisuus on happamuuden kesto. Happaman maan kokeissa Eifelin satotaso on ollut 2-tahoisista ohrista omassa luokassaan. Eifel ottaakin huomattavan satoharppauksen Streif-ohran hallitsemassa, viihtyvien 2-tahoisten rehuohrien segmentissä.

Rusalka – Satoisa, aikainen 2-tahoinen ohra

S.G. Niemisen Suomessa edustama Rusalka-ohra on erityisen kiinnostava lajike 2-tahoisen ohran viljelijälle. Rusalkan paras ominaisuus on sen satoisuuden ja lyhyen kasvuajan yhdistelmä. Keski-Euroopasta on helppoa löytää erittäin satoisia lajikkeita, mutta suurin osa niistä on varsin myöhäisiä, toisin kuin Rusalka. Muita hyviä Rusalkan ominaisuuksia ovat luja korsi ja hyvä tautien kestävyys. Rusalka on jalostettu (saksalainen Ackermann) mallasohraksi, mutta sen mallastus- ja panimokokeita ei Suomessa ole toistaiseksi tehty. Rusalkan siementä on saatavana tämän vuoden sadosta.

Lue seuraavaksi