Uutiset

Yleinen

Pelto- ja maanmuokkauspäivä kiinnosti Haapajärvellä

Haapajärven ammattiopiston koulutilan pelloilla järjestettiin syyskuussa maanmuokkaus- ja puintinäytöksiä. Näin asiakkaat pääsivät tutustumaan koneisiin käytännön töissä. Lisäksi viljelijöillä oli mahdollisuus tutustua näyttelykentällä koneiden lisäksi erilaisiin neuvontapisteisiin. Yara Suomen osastolla asiakkuuspäällikkö Ilkka Mustosen mukaan päivän kysytyimpiä asioita olivat YaraVita-lehtilannoitteet, kalium- ja hivenlannoitus sekä lannoitteiden hintakehitys. Lisäksi moni viljelijä oli huolissaan uudesta ympäristötukikaudesta. Keskusteluissa käytiin läpi miten huippusatoja voidaan saavuttaa hyödyntämällä maksimaalisesti ympäristötuen sallimat ravinteiden käyttömäärät lannoitusta suunniteltaessa.  Typen ja fosforin lisäksi kotieläintilojen kannattaa kiinnittää huomiota kaliumin riittävyyteen säilörehunurmien viljelyssä.

” Jos pH on kunnossa, niin paras maanparannusaine karjatiloille on Yara Biotiitti”, totesi Mustonen useammalle karjatilalliselle päivän aikana. Biotiitti pitää yllä saavutetun pH-tason ja samalla saadaan pitkävaikutteista kaliumia peltoon.  Viiden tonnin käyttömäärällä Yara Biotiittia, peltoon tulee 250 kg /ha kaliumia, josta nurmen käyttöön vapautuu noin 30 – 40 kg kaliumia hehtaarille  vuodessa. Yara Biotiitin  käytöllä kasvulohkoille saadaan riittävästi nurmen ja rehuviljojen kaipaamaa kaliumia.

Hivenlannoitus ja sen merkitys sadon muodostukseen ja eläinten terveyteen kiinnosti karjaihmisiä.

”YaraVita- lehtilannoitteet, hivenpitoiset kotimaiset YaraMila-lannoitteet, YaraBela seleenisalpietari sekä erilliset hivenravinteet ovat tuotteita, joilla hivenasiat saadaan kasvukauden aikana kuntoon” kertoi Mustonen kysyjille.

TP

Lue seuraavaksi