Uutiset

Yleinen

Onni ja Sofia saivat oman tuulivoimalan

”Uusiutuvaan tuulienergiaan investoiminen on investoimista tulevaisuuteen. Tuulivoimainvestoinnit lisäävät kustannustehokkaasti hyvinvointia montaa kautta: ne vähentävät sähköntuotannon hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjä, parantavat maamme energiaomavaraisuutta, alentavat sähkön hintaa ja tuovat tuulivoimakunnille kipeästi kaivattuja uusia verotuloja ja työpaikkoja”, TuuliWatti Oy:n toimitusjohtaja Jari Suominen summaa.

Pikkukummien nimikkomyllyt Simossa tulevat tuottamaan sähköä reilun parinkymmenentuhannen kerrostaloasunnon tarpeisiin.

”Nyt käyttöön vihitty Simon tuulipuisto on malliesimerkki hyvässä yhteistyössä edenneestä ja siksi ripeässä aikataulussa loppuunsaatetusta tuulivoimahankkeesta. Myllyt saatiin pystyyn reilussa puolessa vuodessa investointipäätöksen tekemisestä.”

Myös Simon kunta on tyytyväinen uuteen statukseensa ”uusiutuvan energian kuntana”.

”Simossa on lähdetty tuulivoimahankkeisiin täysillä mukaan ja simolaiset ovat suhtautuneet tuulivoiman rakentamiseen hyvin myönteisesti. Nyt juhlapäivänä olemme uusista monumentaalisista suurista laitoksistamme erittäin ylpeitä. Nykyiset ja suunnitteilla olevat uudet hankkeet vahvistavat toteutuessaan kunnan tulopohjaa yli kahdenkymmenen henkilötyövuoden palkkarahoilla. Tällä on tavattoman suuri merkitys tulevina vuosina”, Simon kunnanjohtaja Esko Tavia kiteyttää.

TuuliWatin 400 miljoonan investointiohjelma on lähtenyt vauhdilla käyntiin. Simon tuulipuiston lisäksi tuulivoimarakentaminen etenee Pohjois-Suomessa myös Iin Olhavassa sekä Tervolassa. Molempiin valmistuu tuulipuisto vielä kuluvan vuoden aikana.

”Näiden kolmen tuulipuiston valmistuttua olemme Suomen suurin tuulisähkön tuottaja ja niiden tuottama energia vastaa jo 100.000 kerrostaloasunnon tai parinsadan S-marketin energiatarvetta. Uskomme, että voimme kertoa uusista tuulipuistohankkeista jo tulevan kesän ja syksyn aikana, jolloin asemamme yhtenä alan johtavista toimijoista vahvistuu entisestään”, TuuliWatin Suominen jatkaa.

Lisää kuvia avajaisista löytyy
TuuliWatin sivulta

www.tuuliwatti.fi
www.st2.fi