Uutiset

Yleinen

Öljyalan Keskusliitto Öljy- ja biopolttoaineala ry:ksi

Öljyalan Keskusliitto päivittää nimensä kuvaamaan paremmin järjestön jäsenistön nykyistä toimintaa ja käyttää ensi vuoden alusta alkaen nimeä Öljy- ja biopolttoaineala ry.

-Monet jäsenyrityksemme ovat jo pitkään olleet merkittäviä kestävästi tuotettujen biopolttoaineiden valmistajia ja jakelijoita, ja Suomessa kaikki liikenteen polttonesteet sisältävät nykyisin biokomponentteja. Biopolttoaineilla on näin jo vuosia ollut tärkeä osa järjestön työssä, joten on luontevaa päivittää myös nimi vastaamaan toiminnan sisältöä, toteaa toimitusjohtaja Helena Vänskä.

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tavoitteena on edistää nestemäisten polttoaineiden vastuullista käyttöä ja osallistua kestävän energiatulevaisuuden kehittämiseen sekä rakentaa puitteita alan kannattavalle toiminnalle.

Etu- ja yhteistyöjärjestö edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä alaa koskevissa energia-, ilmasto-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa. Järjestö ei ota kantaa jäsentensä väliseen kilpailuun eikä työmarkkinakysymyksiin.

Järjestön jäseniä ovat Neste Oil Oyj ja Neste Markkinointi Oy, St1 Oy, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK, Oy Teboil Ab sekä laite-, järjestelmä- ja palvelutoimittajien yhdistys Öljy- ja Kaasutekniikka ry.

Nimipäivityksen yhteydessä järjestö ottaa käyttöön myös uuden tunnuksen.

Öljy- ja biopolttoaineala ry käyttää ruotsiksi nimeä Olje- och biodrivmedelsbranschen rf ja englanniksi nimeä Finnish Petroleum and Biofuels Association.

 

Lue seuraavaksi