Uutiset

Yleinen

Okra 2018/7

Agrosa Oy on keskittynyt sorastus- ja lämmityslaitteisiin. Aina ajankohtainen biolämmitys on mahdollista toteuttaa vanhaankin kuivaamoon lämmönvaihtimien kanssa. Tällöin vanhan kuivaamon imuilmapuolelle asennetaan kenno. Lämpölaitteiden pitäminen hieman etäällä kuivaamosta parantaa myös paloturvallisuutta. Lämmönvaihtimia voidaan asentaa myös vaikka kotieläinrakennuksiin. www.agrosa.fi

Kronoksen 1010 Gripto esiteltiin viime vuonna ja kyseinen kuormain on motoluokassa ominaisuuksiltaan. Letkut ovat kätketty rakenteisiin, jotta ne eivät repeytyisi puskissa. Erikoisluja teräs ja kevyt rakenne sallivat ulottuvuuden kymmeneen metriin, josta saadaan ylös 630 kiloa. www.kronos.fi

Landtek Hall on panostanut pressukatteisiin halleihin jo vuosia ja myyntinäyttely on Iittalassa. Hallien rakenteet ovat hyvin suunniteltu ja pressut ovat ammattilaislaatua. Pressuhallit valmistetaan pääsääntöisesti asiakkaan toiveiden mukaisina, mutta tarjolla on myös vakiomalleja jopa suoraan varastosta. Kyseinen halli voisi olla vaikka hakevarasto, kun kippauskorkeutta on riittävästi ja rungon alle on rakennettu tukimuuri betonilegoista. www.landtek.fi

Asiakastoiveiden mukaan KK-Modulella (Kartanokoneet) rakennettiin paaliperävaunu. Kolmiakselinen teli ja 800-milliset renkaat pitävät pintapaineet kurissa isommallakin kuormalla, kun paaleja haetaan pellolta. Rakenne on suunniteltu siten, että maata painettaisiin ja pintaa murrettaisiin mahdollisimman vähän. Telirakenne on tukeva. www.kkmodule.com

Kun hankitaan välineitä lietteen letkusiirtoon, pitää varautua myös teiden ylityksiin. Kp.Koneurakointia myy toimivia siirrettäviä ramppeja. Letku ei pääse vahingoittumaan metallisen rungon sisällä. Kp.Koneurakointia myy lietepuolelle komponentteja ja varaosia. Kuvassa oikealla on valmis nivel pumppukuormaimeen. Pajalta Kannuksessa valmistuu myös asiakkaiden toiveiden mukaan rakennettua liete- ja muuta kalustoa. Kuvassa on lietteen siirtoon rakennettu viisiakselinen nuppi. Merkittävä osa työtä on asiakkaiden koneiden huoltoa ja korjausta, mutta myös varaosien toimitukset työllistävät. www.koneurakointia.fi

Lue seuraavaksi