Uutiset

Yleinen

Ojat auki niittokauhalla

Mense on aloittanut hollantilaisen Landreus Machines Beilen (LMB) valmistaman LMZ-niittokauhan maahantuonnin. Mense järjesti Tervajoella näytöksen niittokauhalla paikallisen urakoitsijan kanssa, jotta niittokauhan toimita ja teho nähtäisiin käytännössä. 

Mensellä oli niittokauha esillä Okrassa ja sieltä lähti myös idea työnäytöksestä.

Hoidettavia tasamaan ojia Suomessa on etenkin Pohjanmaalla. Ojat saattavat olla ruopattu vain muutama vuosi sitten. Syventämisen varaakaan ei välttämättä niissä enää ole, joten kaivaminen ei enää auta. Ongelmaksi monesti tulee ojan täyttyminen erilaisesta kasvillisuudesta. Ojan pohjalle nopeasti kasvavat pajut ja muut kasvit hidastavat virtaamaa, jolloin yläjuoksulla pellot eivät kuivu etenkään keväällä kuten niiden pitäisi.

Niittokauhalla saadaan leikattua ojan pohjalta ja pientareelta leikattua kasvillisuus pois, niin ettei rikota ojan penkkoja. Juuristo jää pitämään ojapenkkoja paikallaan. Kuvat Marja-Leena Mentula.

Niittokauhalla ei kaavita maata, vaan ainoastaan kasvustoa, mikä on kasvanut ojaan ja sen pientareelle. Kasvusto leikataan poikki, jolloin juuristo jää edelleen pitämään ojamaita muodossaan. 

Niittokauhalla voit parantaa vesien virtausta leikkaamalla ja keräämällä vesikasvillisuuden ojista ja ojaluiskista. Kauhalla ei kaiveta tai ruopata, vaan vesikasvillisuus leikataan ja kerätään veden pinnan alta siististi maata poistamatta. Kun leikkuujäte kerätään pois, rummut ojissa eivät tukkeudu. 

Kun ojat niitetään pari-kolme kertaa vuosikymmenessä, virtaamat esim. peltojen ojissa pysyvät kunnossa. Näin huomattavasti kalliimpaa ja hitaampaa ruoppausta saadaan siirrettyä. Ojia ei kannata aina syventää, sillä siitä voi seurata liettymistä. Silloin ravinteita lähtee liikkeelle. 

Niitto onnistuu vesialueen rannalla sotkematta vettä mudalla. Mökkialueilla etuna on se, ettei vesistö sotkeennu mökkiläisten harmiksi. Pohjan ekosysteemi ei työskennellessä vaurioidu, kun pohjaa ei ruopata eikä kasveja poisteta juurineen.

Niittokauhan käyttökohteita ovat ojat, ojaluiskat, rannat, pato-hulevesi- ja laskeutusaltaat. LMB valmistaa erilaisia niittokauhoja ja leveimmillään ne ovat 5,5-metrisiä ja kapeimmillaan metrisiä ja käyttötarkoitus ratkaisee kauhan laadun ja leveyden. 

www.mense.fi

Lue seuraavaksi