Uutiset

Yleinen

Neste Oil tuo uutta energiaa ASFE:hen

Kuva: Ismo Henttonen - palmuöljyplantaasi

Brysselissä maaliskuussa 2006 perustettu ASFE on Euroopan tasolla ainutlaatuinen hanke, jossa johtavat autonvalmistajat, teknologiayritykset ja polttoaineen tuottajat yhdistävät voimansa vähentääkseen tieliikenteen ympäristökuormitusta lisäämällä energiatehokkuutta ja kehittämällä entistä puhtaampia polttoaineita.

Toistaiseksi ASFE on keskittynyt biomassasta (BTL) tai maakaasusta (GTL) valmistettuihin synteettisiin polttoaineisiin, joita voidaan käyttää nykyisissä dieselmoottoreissa ja välittää nykyisen jakeluverkoston kautta. Näiden puhtaampien polttoaineiden avulla on mahdollista parantaa Euroopan energiavarmuutta ja vähentää kaupunkien saastemääriä. Lisäksi biomassasta valmistetut synteettiset polttoaineet voivat auttaa taistelussa ilmaston lämpenemistä vastaan. Niiden avulla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 90 % raakaöljystä valmistettuihin polttoaineisiin verrattuna.

Neste Oilin jäsenyyden myötä ASFE:n piiriin tulivat vetykäsitellyt kasviöljyt (HVO), joihin liittyvää tekniikkaa Neste Oil on patentoinut ja valmistaa niihin perustuvaa tuotetta kaupallisesti. HVO-polttoaine alentaa nykyisellään kasvihuonekaasupäästöjä 40-60 % perinteiseen dieselöljyyn verrattuna, parantaa paikallista ilmanlaatua ja vähentää terveyshaittoja alhaisten päästöjensä ansiosta samoin kuin GTL ja BTL.

Ilmoittaessaan uudesta jäsenestä ASFE totesi näin: ”ASFE on tyytyväinen voidessaan toivottaa Neste Oilin tervetulleeksi liittoon. Toimintamme laajentuminen on osoitus ASFE:n sitoutumisesta ympäristöä säästävien polttoaineiden käytön edistämiseen sekä EU:n energia- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseen. Ympäristö- ja energiaratkaisujen edelläkävijä Neste Oil tuo liittoon arvokasta teknistä asiantuntemusta.”

World Biofuels Marketissa puhunut Neste Oilin edustaja Simo Honkanen sanoi: ”Olemme erittäin tyytyväisiä voidessamme liittyä ASFE:n jäseneksi. ASFE:hen kuuluvat yritykset edustavat alan johtavaa teknistä osaamista, ja niillä on yhteinen näkemys siitä, että ilmastonmuutoksen ja energiantuotannon haasteiden ratkaiseminen on ensiarvoisen tärkeää. ASFE:llä on keskeinen asema Euroopan ja koko maailman laajuisessa keskustelussa vaihtoehtoisista polttoaineratkaisuista, joiden avulla voidaan vähentää ympäristövaikutuksia ja parantaa energiavarmuutta”.

Lähde: NesteOil