Uutiset

Yleinen

Neste Oil osallistuu kansainvälisiin levätutkimushankkeisiin Australiassa ja Hollannissa

17. kesäkuuta Hollannissa käynnistynyt viisivuotinen AlgaePARC-projekti on Wageningenin yliopiston ja tutkimuskeskuksen johtama 18 yrityskumppanin hanke, jonka tavoitteena on kehittää teknologiaa ja prosesseja, joilla mikroleviä voitaisiin tulevaisuudessa tuottaa teollisessa mittakaavassa polttoaine-, ruoka- ja kemianteollisuuden raaka-aineiksi. Hankkeeseen osallistuu yrityksiä kaikilta näiltä toimialoilta.

Vastaava projekti käynnistyy tänä kesänä myös Australiassa, jossa Queenslandin yliopiston johtama Solar Bio-Fuels Consortium -hanke kokoaa yhteen seitsemän levätutkimuksen parissa työskentelevää yritystä ja tutkimuslaitosta. Kolmevuotisessa projektissa tutkitaan levien kasvatustekniikoita ja optimoidaan kasvuoloja korkeiden öljysaantojen saavuttamiseksi.

”Tavoitteenamme on uusiutuvan NExBTL-dieselin raaka-ainepohjan laajentaminen. Levät ovat erinomaisen öljyntuottopotentiaalinsa ansiosta yksi tulevaisuuden lupaavimmista raaka-aineista. Käyttöönoton haasteena on niiden tuotannon laajentaminen teolliseen mittakaavaan, mihin odotamme nyt käynnistyneiltä projekteilta uusia ratkaisuja”, sanoo bioteknologian päällikkö Markku Patajoki Neste Oilista.

Uusiutuvan NExBTL-dieselin raaka-aineiksi soveltuvat levälajit, jotka varastoivat itseensä rasvaa. Levien kasvu on nopeaa, ja hehtaarin leväviljelmästä voidaan saada jopa 30 tonnia öljyä vuodessa. Leväöljy on erinomainen vaihtoehto myös kestävän kehityksen ominaisuuksiltaan, sillä se ei kilpaile ruokatuotannon kanssa esimerkiksi makeasta vedestä tai maa-alueista. Leväöljyn soveltuvuus Neste Oilin kehittämään NExBTL-prosessiin on jo varmistettu.

”Meidän etunamme levätutkimuksessa on NExBTL-prosessin selkeys ja joustavuus; tiedämme millaisia ominaisuuksia raaka-aineelta vaaditaan. Uusien raaka-aineiden tutkimus on kuitenkin pitkäjänteistä työtä, eivätkä tulokset synny yhdessä yössä”, toteaa levätutkimuksen projektipäällikkö Pauliina Uronen Neste Oilista.