Uutiset

Yleinen

Neste Oil ja Stora Enso suunnittelevat yhteistä biodiesellaitosta

”Koelaitoksen tulokset ovat olleet lupaavia, mutta lopullista päätöstä mahdollisen kaupallisen laitoksen rakentamisesta ei ole tehty. Ensimmäinen ison mittakaavan kaupallinen laitos merkitsee vähintään puolen miljardin euron investointia. Kyseessä on uusi teknologia haasteineen, joten on selvää, että hankkeen kannattavuus edellyttää merkittävää julkista tukea”, sanovat Neste Oilin toimitusjohtaja Matti Lievonen sekä Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen.

Ketjua raaka-aineesta eli puubiomassasta aina dieselin raaka-aineena käytettävän biovahan tuottamiseen asti on testattu vuonna 2009 käynnistyneessä uusiutuvan dieselin koelaitoksessa Varkaudessa. Koeajot jatkuvat Varkaudessa vähintään vuoteen 2011. Päätöksiä koelaitoksen mahdollisesta jatkosta ja mahdollisen kaupallisen laitoksen toteuttamisesta tehdään ensi vuoden alkupuolella liiketoimintasuunnitelmien ja kustannuslaskelmien valmistuttua.

Julkinen YVA-menettely Porvoossa ja Imatralla käynnistyy marraskuun alkupuolella ja kestää noin vuoden. Yhteysviranomaisena toimii Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Porvoon ja Imatran valinta mahdollisiksi kaupallisen laitoksen sijaintipaikkakunniksi perustuu raaka-aineen saatavuuteen ja hyviin logistisiin yhteyksiin. Neste Oilin ja Stora Enson valmiit tuotantoympäristöt Porvoossa ja Imatralla mahdollistaisivat myös muun muassa biojalostamolla syntyvän lämpöenergian hyödyntämisen tehokkaasti ja ympärivuotisesti.

Co2-raportti

 

Lue seuraavaksi