Uutiset

Yleinen

Murskausta yhteisomisteisella koneella

BT-Agro Oy toimitti viime vuoden toukokuussa suuren vaakatasomurskaimen Salon kupeeseen, Halikkoon. Siellä paikallinen Halikon Maamiesseura ry omistaa runsaasti erilaisia maatalouskoneita, joita se vuokraa jäsenilleen. Viime vuonna toimitettu murskain on ranskalaisvalmisteinen Suire Turbogyr 4800. Työleveyttä on mallimerkinnän mukaisesti 4,8 metriä. Urakointi Uutiset kävi Halikossa kuuntelemassa kokemuksia isosta murskaimesta ja sen yhteiskäytöstä.

Suire Turbogyr 4800 -vaakatasomurskain on massiivinen laite. Työleveyttä 4,8 metriä ja omapaino kolme tonnia. Tämä laite on ollut Halikon Maamiesseuran yhteiskäytössä jo yli vuoden.

Päällisin puolin Halikon Maamiesseuran Suire Turbogyr 4800 – vaakatasomurskain näyttää suurelta ruohonleikkurilta ja sitähän se onkin. Nähdyssä koneessa oli jokaisella kolmella teräakselilla sekä leikkuu- että murskausterä, jolloin voidaan puhua murskaimesta. Silppuamista tehostamassa on terien kehällä vielä kiinteitä vastateriä. Turbogyr 4800 on kookas Suomen oloissa, mutta se ei suinkaan ole valmistajan suurin malli. Ranskalainen Eurotechnics Agri valmistaa erilaisia maatalouskoneita maanmuokkaukseen ja erityyppiseen leikkuuseen/murskaukseen. Malliston suurimman leikkurin työleveys on kahdeksan metriä. Suomessakin pörrää tällä hetkellä kaksi 7,2 metristä Suiren murskainta. Niitä voi nähdä pelloilla Hämeenlinnan ja Vaasan seuduilla.

Yksinkertaiset säädöt

Jokaisella teräakselilla on kolme leikkuuterää ja kolme murskainterää, kuten BT-Agron Tom Hellström tässä osoittaa. Kotelon kehällä on vielä vastateriä tehostamassa murskausta.

Koostaan huolimatta Turbogyr 4800 on sopivan kokoinen suurimmalle osalle käytössä olevista traktoreista. Valmistaja ilmoittaa tehontarpeen olevan 100–150 hevosvoimaa, joka tietenkin riippuu murskattavan nurmen pituudesta ja tuuheudesta sekä halutusta leikkuusyvyydestä. Erityistä kiitosta laite saa helposta säädettävyydestä, mikä korostuu juuri yhteiskäytössä. Veturi vaihtuu taajaan edessä, joten säädöt tulee pystyä tekemään helposti ja nopeasti. Turbogyr 4800:ssa takapään korkeuden säätö tehdään paloilla. Siinä pyörien nostosylinterien varteen lisätään ”välipaloja”, jolloin takapään korkeus saadaan halutuksi. Etupään korkeussäätö puolestaan tehdään pumppaamalla käsin säätösylinteriä. Näin murskain saadaan kulkemaan kauttaaltaan vaakatasossa ja jälki on halutun korkuista sekä tasalaatuista. Konetta vedetään maatalousvetolaitteella, jolloin se seuraa hyvin traktoria. Näin se ei rasita nivelakselia liikaa, mitä tapahtuu murskainta koukusta vedettäessä.

Etupään korkeuden säätöä puolestaan helpottaa myöskin aina mukana kulkeva säätötanko. Sen ja viereisen käsipumpun avulla saadaan murskaimen etupää pumpattua hydraulisesti halutulle korkeudelle.

”Runkorakenne on yksinkertainen, mutta tukeva. Suorat levypinnat vähentävät ruohon paakkuuntumista rakenteisiin ja helpottavat puhtaanapitoa. Suositeltava ajonopeus leikkuun aikana on 8–12 kilometriä tunnissa tiheässä kasvustossa. Puhdistusniitossa voi ajaa jopa yli 15 kilometriä tunnissa. Tukevan rungon ja isojen kannatuspyörien ansiosta murskain kulkee tasaisesti eikä rytky tai vääntele”, kertailee murskaimen toimittanut BT-Agron Tom Hellström. Ylösnostettavien siipien juurissa on kumitutit pehmentämässä siipien keinuntaa. Niiden sivuttaiskellunta leikkuun aikana on ±15 astetta. Tieajoa varten siivet tietenkin nostetaan ylös ja hydraulinen jousitus pehmentää koneen kulkua kuoppaisilla teillä. Kuljetusleveys on 2,5 metriä. Jokaiselle teräakselille välittyy voima oman levykytkimen kautta. Murskaimessa on parikymmentä rasvanippaa. Ne on käyttäjien mukaan sijoitettu helposti luokse päästäviin kohtiin, jolloin rasvaus on helppoa ja sitä tulee ylipäänsä näin tehtyä.

Moneen käyttötarkoitukseen
Reilun vuoden käytön jälkeen Maamieseuran yhteiskäytössä olevaan murskaimeen on tullut käyttökilometrejä yli 1 500. Se ilmenee sivulohkon kannatuspyörään kiinnitetystä mittarista. Tänäkin vuonna niitä oli tullut kesäkuun alkuun mennessä jo reilut 75.

Takapään korkeuden säätö tehdään helposti aina mukana kulkevilla säätöpaloilla.

”Hehtaareina mitattuna murskausta on tehty noin 700 hehtaarin verran”, arvioi Halikon Maamiesseuran puheenjohtaja Peppi Laine. Hänen mukaansa juuri tällainen yksittäisen käyttäjän vähemmän tarvitsema laite soveltuu hyvin yhteisomistukseen.
”Me mietimme tämän laitteen hankintaa pari vuotta, kunnes päätimme investoida. Käytön aikana tämän yhteisomisteisen laitteen edut tulivat kuitenkin vasta kunnolla ilmi”, jatkaa Peppi. Laite on helposti käytettävissä eri veturien perässä. Säädöt on nopea tehdä ja huollon tarve on ollut vähäistä. Turbogyr 4800 on ollut käytössä yli 15 eri käyttäjällä. Monilla jopa useampia kertoja.
”Viime kesänä se oli ajossa 30 vuorokautta”, laskeskelee Peppi. Murskaimen käyttökohteiden lista on pitkä. Sitä on käytetty muun muassa edellisen kylvövuoden kuminanniittoon, saunakukan torjuntaan, sängen niittoon ennen jankkuri- tai suorakylvöä, lammaslaidunten puhdistusniittoon, odelmanurmen niittoon syksyllä ja nurmen siemenviljelysten sänkiniittoon.

Yhteisöllisyyden kehittämistä

Maatalousvetolaite on elinehto murskaimen yhteiskäytössä. Se mahdollistaa laitteen vedon monella eri traktorilla.

Halikon Maamiesseura täyttää ensi vuonna 130 vuotta. Peppi Laine määrittelee seuran tehtäväksi juuri yhteisöllisyyden kehittämisen sekä myös ammattitaidon kehittämisen. Lisäksi toiminnalla on paljon yleistä hyvinvointia parantava vaikutus. Jäseniä seuralla on tällä hetkellä noin sata, josta aktiivisia on noin puolet. Yksi seuran merkittävä toiminta on koneiden ja laitteiden yhteisomistus ja niiden vuokraus omille jäsenille. Viime vuonna hankitun Suiren murskaimen ohella seuralla on muun muassa kalkkivaunu, hukkakauramopo, piennarmurskain ja jankkuri. Koneiden vuokrauksen lisäksi toimintaan liittyy Peppi Laineen mukaan myös paljon käyttämiseen liittyvän tietotaidon lisäämistä. Myös muidenkin kuin yhteisomisteisten koneiden. Koneet ovat vuokralla päivävuokraperiaatteella. Kukin vuokraaja hoitaa niin sanotut päivähuollot laitetta käyttäessään. Kaiken kaikkiaan Peppi Laine pitää tätä koneiden yhteisomistusta hyvänä ja toimivana ratkaisuna ja uskoo sen helpottavan monen viljelijän arkea. Unohtaa ei myöskään sovi kustannuspuolta. Se lienee tässäkin yhtälössä erittäin merkittävä tekijä.
”Näin saamme käyttöömme sellaisia laitteita, jotka muutoin saattaisivat jäädä hankkimatta niiden vähäisen tarpeen johdosta”, päättää Peppi Laine.

Vuoden käyttökokemuksia kertaamassa Eurotechnics Agrin Antoine Lemaire (vas.), BT-Agron Tom Hellström sekä Halikon Maamiesseuran Peppi Laine ja Risto Jokirinta.

Murskaimia Ranskasta
Halikon pelloilla nähtiin myös Suire-murskaimien valmistajan Eurotechnics Agrin edustaja, tehdaspäällikkö Antoine Lemaire. Hän oli tutustumassa suomalaiseen maanviljelyyn BT-Agron Tom Hellströmin kanssa. Hän kuunteli mielenkiinnolla Peppi Laineen kommentteja ja kokemuksia yhteisomisteisesta vaakatasomurskaimesta. Ja mukaan kotiin vietäväksi tarttui varmasti jotain kehitettävääkin juuri vuokraustoimintaan ja monikäyttöön liittyen.

Siipien nostosylintereissä on sulkuventtiili ylösnoston ajaksi. Näin siivet eivät pääse ”valumaan” alas kuljetuksen aikana. Oikealla yhden teräakselin kulmavaihde sekä levykytkin.

Eurotechnics Agri on neljän yrityksen ryhmä joka kukin valmistaa erilaisia koneita maatalouteen. Ryhmä työllistää noin 90 henkeä, joista kuutisenkymmentä työskentelee Suire-murskainten ja -leikkureiden valmistuksessa. Turbogyr 4800:n kokoisia ja suurempia murskaimia syntyy vuodessa 50–60. Pienempiä traktorikäyttöisiä murskaimia ja leikkureita työleveyshaarukkaan 1–3,3 metriä valmistuu reilut tuhat vuodessa. Ranska on Eurotechnics Agrin suurin markkina-alue. Yritys toimii aktiivisesti myös viennissä. Kohdemaita ovat lähes kaikki Euroopan maat, Usa ja Kanada sekä Uusi-Seelanti ja Australia. BT-Agro Mustasaaresta tuo Suiret Suomeen ja jälleenmyy edelleen. Antoine Lemairea pitkin Suomea kyydittänyt Tomppa Hellström operoi Salosta käsin.

Lue seuraavaksi