Uutiset

Yleinen

MTT – biokaasulaitosten kannattavuus paranemassa

Kannattavin biokaasulaitoksen toimintamalli nykyisillä energiahinnoilla sekä investointi- ja tuotantotuilla on laitos, joka käsittelee lannan lisäksi porttimaksullisia materiaaleja kuten elintarviketeollisuuden sivuvirtoja tai pienpuhdistamolietettä. Myös tilan omaa lantaa ja energianurmea käsittelevä biokaasulaitos on lähes kannattava, mikäli kaikki tuotettu lämpö ja sähkö hyödynnetään tilalla ja lämpöenergialla korvataan polttoöljyä

Yhteislaitoksilla vielä heikko kannattavuus

Laskelmien mukaan biokaasulaitoksen kannattavuus heikkenee, jos sähköä myydään verkkoon tai lämpöä jää hyödyntämättä. Tarkastelussa olleista vaihtoehdoista heikoin kannattavuus on lantaa ja energianurmea käsittelevällä maatilojen yhteislaitoksella. Syynä ovat investoinnin suuruus sekä tarkastelussa oletettu lannan suuri määrä suhteessa energianurmeen.

Maatilakokoluokan biokaasulaitosten kannattavuutta ja hallinnointia selvitettiin Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n vetämässä, maatilojen biokaasutoimintaa kehittävässä BIOTILA-hankkeessa. Kannattavuuslaskelmat toteutti hankkeessa partnerina toimiva Envitecpolis Oy.

Tarkastelussa verrattiin kahta maatilakokoluokan biokaasulaitosvaihtoehtoa. Niistä toinen käsittelee tilan omaa lantaa sekä energianurmea ja toinen lantaa sekä tilan ulkopuolelta vastaanotettavia, porttimaksullisia materiaaleja. Kolmantena vertailukohtana tarkasteltiin maatilojen yhteislaitosta, jossa käsitellään tiloilla muodostuvaa lantaa sekä tiloilla tuotettavaa energianurmea. Laitosten tuottama biokaasu hyödynnetään yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa.

Hajuhaittojen vähenemisestä joskus merkittävä hyöty

Maatilojen biokaasutuotannolla voidaan energiantuotannon lisäksi tehostaa ravinnekiertoja ja vähentää päästöjä. Ympäristöhyötyjen merkitystä kannattavuuteen on kuitenkin vaikea arvioida muutoin kuin kemiallisen typpilannoituksen vähenemisen kautta.

Ympäristövaikutuksista merkittäviä ovat kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen, ammoniakkipäästöjen ja niiden vaikutusten kuten happamoitumisen ja hajun väheneminen sekä ravinnevalumien väheneminen vesistöihin.

Joskus kannattavuutta voi nostaa pelkästään se, että biokaasulaitoksessa käsitelty jäännös haisee vähemmän kuin lanta, jolloin sen voi levittää sen asutuksen viereisillekin pelloille ilman hajuhaittoja.

Lue koko artikkeli mtt.fi sivulta

 

Lue seuraavaksi