Uutiset

Yleinen

MTK:n metsävaltuuskunta – metsillä uuteen nousuun

Maamme metsäsektorilla on erinomaiset mahdollisuudet selviytyä nykyisestä taloudellisesta tilanteesta. Kilpailijamaihimme verrattuna meillä on edelleen monia etuja: metsäsektorin osaaminen on kansainvälisesti arvostettua, tutkimus korkealaatuista ja metsänomistajat kattavasti järjestäytyneitä. Metsien tuotteille ja palveluille on kysyntää myös tulevaisuudessa.

Kansallisessa luonnonvarastrategiassa metsien uusiutuvien luonnonvarojen varaan lasketaan paljon. Uusiutuvan energian käyttötavoitteet saavutetaan metsäenergian avulla.

Tälläkin hetkellä metsäenergialla on kysyntää ja korjuukapasiteettia on vapaana. Metsäenergiasektorin kehittämiseen tarvitaan toimivia markkinoita. Puuenergian syöttötariffilla voidaan tukea Suomelle asetettua uusiutuvan energian tuotantotavoitetta ja luoda uusia työpaikkoja.

Metsäsektorilta tarvitaan nyt pitkäjänteistä panostusta tulevaisuuden tuotteisiin, toimiviin organisaatioihin ja metsäsektorin toimintaympäristön kehittämiseen. Vain panostamalla sektorin kehittämiseen voimme turvata koko metsäsektorin kannattavuuden ja sen yhteiskunnalle tuomat hyödyt tulevaisuudessakin.

Bioweb/MTK Tiedote

Lue seuraavaksi