Uutiset

Yleinen

Monipalveluita Lempäälästä

Monipalvelut Jyrkinen tarjoaa maatalous,- koneurakointia, sorkkahoitoa sekä huoltoja ja varustelua hyötyautoihin.

Monipalvelut Jyrkinen avoimissa ovissa oli runsaasti kalustoa esillä.

Lempääläläinen Monipalvelut Jyrkinen järjesti avoimet ovet toiminnastaan Lempäälän Pyhällössä 02. maaliskuuta. Esillä oli kalustoa, jolla urakointia tehdään ja yhteistyökumppaneiden kalustoa. Pääosa omista urakoista on lähiseudulla, mutta pisimmillään on käyty noin 100–120 kilometrin etäisyydellä.

Yksittäisen urakoitsijan töiden markkinointi on hankalaa. Potentiaalisten asiakkaiden tietoon pitäisi tavalla tai toisella saada, millaisella kalustolla ollaan liikkeellä ja mitä sillä saadaan aikaiseksi. Monipalvelut Jyrkisen työt huolehtii sekä vastaanottaa omalta osaltaan jokaisen työtehtävän tekijä, joten samojen töiden päällekkäisyyksiä ei pääse syntymään.

Töitä on totuttu tekemään jo pienestä pitäen ensin kotona ja sitten muille työntekijää tarvitseville. Konetyöt, huollot, korjaukset sekä muut rakentelut ovat tulleet hyvin tutuiksi jo lapsena. Heti kun työkalut pysyivät käsissä, pääsi niillä kotona tositoimiin.

Yhteistyökumppaneita tarvitaan urakoinnissakin, koska ei ole kustannustehokasta ja järkevää hankkia itselleen kaikkia koneita, joita asiakkaiden palvelussa tarvitaan. On asiakkaan etu, että monet eri palvelut pystytään tarjoamaan tutun työporukan kautta.

– Käyn itse tekemässä sorkanhoitoja ja pojat tekevät muut työtehtävät Monipalvelut Jyrkinen Oy:ssä, Reijo kertoo. Yhteistyökuvioita on kehitetty lähiseudun yrittäjien kanssa, jolloin koneketjuista saadaan toimivia. Kalusto- ja kiireapua saadaan tarvittaessa sieltä.

Paljon tehdään urakointityötä yhdellä koneella, jolloin ei tarvitse sopia kuin yhden työntekijän osuus. Toisaalta esimerkiksi nurmikorjuussa tarjotaan asiakkaalle koko pakettia tai yksittäisiä töitä, kuten noukinvaunukorjuuta. Nurmikorjuun ja nurmien kunnostuksen urakoita hoidetaan Juhanin kalustolla, ja käytössä on kaksi noukinvaunua ja niissä Fellowin säilöntäainejärjestelmät, niin kuormantekoa ei jarruta riittämätön virtaus, Juhani Jyrkinen toteaa. Juhani on Terhon, Tarmon ja Tatun serkku ja hänellä on lypsykarjatila itsellään. Niittokalustolla saadaan poikki myös hankalammat niitettävät, kuten apilat ja herneet. CAT Rentalin kanssa on vuokrasopimus kesäksi pyöräkoneesta siilon tamppaamiseen.

– Meillä kun on itselläkin karjaa ja sitä myöten nurmia, niin nurmien hoitokalustoon on panostettu ja keväällä nurmet ajetaan läpi nurmiäkeellä levittäen samaan aikaan uutta siementä. Näin nurmi saadaan aukottomaksi ja kasvamaan hyödyllisiä kasveja, Juhani jatkaa.

Konekentällä oli AgriToukola Machinery Oy:n kalustoa. AgriToukolan kanssa tehdään yhteistyötä ja nurmikorjuuseen on tulossa ATRentalin vuokrakone siilolle tamppaamaan. AgriToukola Machinery Oy:n osastolla oli esillä Bednarin murska, jolla voidaan murskata sänget ja nurmet.

Hannu Jyrkinen kertoo, että käytännössä Juhani Jyrkinen hoitaa myös nurmien kunnostusta omalla kalustollaan. Käytössä on 7,5-metrinen Hatzenbischerin kone, jolla hoitoja tehdään hehtaaritaksalla. Siemenmäärä voidaan säätää portaattomasti ja ajonopeuden muuttuessa siemenmäärä hehtaarille on vakio. Kuvassa edessä on juolavehnäntorjuja, Kvick-Finn.

Kuvassa ovat Monipalvelut Jyrkinen Oy:n yhteistyökumppaneista Juhani ja Tatu. Juhanin kalustolla hoidetaan nurmien kunnostus- ja korjuupalveluita. Juhanilla on itselläkin karjaa ja lypsylehmiä, joten tuntumaa koneiden käyttöön on hankittu omissa töissä. Tatu hoitaa lietteenlevitystä ja kuljetusta vasta hankitulla Samsonin vaunulla. Lietettä siirretään myös yhteistyökumppanin, Silmu Contractingin rekalla.

Kuvassa Jyrkisten perheestä yrittäjät Reijo ja Eija, jotka tekevät sorkanhoitoja, veljekset Terho, Tarmo ja Tatu. Terho hoitaa Konekeskon ja Turun Konekeskuksen huoltoja. Tarmo hoitaa VW-hyötyajoneuvojen asennuksia ja huoltoja ja Tatu pääsääntöisesti urakointeja. Sesonkina kaikki pojat osallistuvat urakointeihin. Tarmo on rakentanut taustalla näkyvään nelivetoon etuakselille tasauspyörästön lukon, jolloin autolla päästään pahaankin paikkaan.

Lue seuraavaksi