Uutiset

Yleinen

Moduulirakenteinen Farmi Profi Vario – tarpeeseen mukautuva metsäperävaunuyhdistelmä

Artjärveläinen Ari Vainio ratkaisi ongelman hankkimalla Kouvolan Agri-Hakalta moduulirakenteisen Farmi Profi Vario 101 –metsäperävaunun ja siihen aisasovitteisen Farmi HK4581 –kuormaimen. Vainion kertomus hankinnan suunnittelusta on tyypillinen esimerkki tekijöistä, jotka joudutaan huomioimaan valittaessa yhdistelmää pääosin oman tilan metsissä tapahtuvaan puunajoon ja satunnaiseen urakointiin.

”Kuormain haluttiin ensin tuppisovitteisena, ettei tarvitsisi tukijalkojen kanssa pelata. Toisaalta metsäajo on satunnaista ja kuormaimen sovitteet kulkisivat suurimman osan vuotta turhaan lisäpainona ja peltotöitä haittaamassa. Traktorin haluttiin myös olevan nopeasti varustettavissa metsäajoon ja takaisin normaalikäyttöön, joten lopulta valinta päätyi aisasovitteiseen kuormaimeen sähköisellä esiohjauksella.”

Vaunun veto oli toinen Vainiota mietityttänyt asia. Tilan pehmeäpohjaisilla mailla veto olisi tarpeellinen lisävaruste, mutta ilmankin ehkä pärjättäisiin. ”Farmiin voi vedon hankkia tarvittaessa jälkiasennuksena ja sillä oli iso merkitys kauppaa päätettäessä”.

Traktorin hydrauliikan riittävyys suuritehoiselle nosturille arvelutti, vaikka teknisten tietojen mukaan tuottojen piti juuri riittääkin. ”Nosturikäytössä Valtran oma hydrauliikka on riittänyt hyvin, mutta jos vaunuun laitetaan myöhemmin veto, niin erillinen pumppu pitänee hankkia”, arvelee Vainio ja jatkaa; ”Hydrauliikkapaketin saa kärryn nokalle tehtaalta myöhemminkin jos tarve vaatii.”

Farmi Vario –vaunut

Farmi Forestin Vario –metsäperävaunuja valmistetaan Iisalmen tehtaalla kahta perusmallia, Vario 101 ja Vario 121. Nimensä mukaisesti vaunuista on kuitenkin saatavissa lähes rajaton määrä erilaisia malleja, valinnaisilla komponenteilla ja lisävarusteilla. Mallien kantavuudet ovat 11 ja 13 tonnia.

Telejä on valittavana useammalla eri mitoituksella ja rengastuksella, joko hydraulisella kitkarullavedolla tai ilman. Vetovoima on nelivetomallissa 17 kN, kun vetoa käytetään traktorin hydrauliikalla. Jarrut voi halutessaan valita hydraulisena yhdelle tai molemmille akseleille, sekä paineilmakäyttöisinä turvajarrulla tai ilman.

Hydraulisesti kahdella sylinterillä ohjattavaa vetoaisaa on saatavana kahdella korkeudella, kiinteällä tai pyörivällä silmällä. Tieajoa varten vetoaisa voidaan lukita mekaanisesti.

Edellä mainittujen varusteiden ohella, lisävarusteluettelosta voidaan poimia tärkeimpinä; hydrauliikkayksikkö, sähköventtiili perävaunun vedon ohjaukseen, kuormatilan jatke, lisäpankot ja saranoilla piiloon kääntyvä takavalopalkki.

Farmi HK –kuormaimet

Farmi Profi Vario –perävaunujen sopivat parhaiten tehtaan omat Farmi HK –kuormaimet. Malliin Vario 101 suositellaan rinnakkaismalleja 4571/4581 ja Vario 121 –vaunuun tyyppejä 6167/6185. Kuormainten tyyppimerkinnän kaksi ensimäistä numeroa kertoo karkeasti bruttonostomomentin alimmalla suositellulla käyttöpaineella ja kaksi viimeistä numeroa ulottuvuuden desimetreinä. Näin esimerkiksi mallissa 6185 bruttonostomomentti on 61,5 kNm ja ulottuvuus 8,5 metriä.

Kaikissa mainituissa malleissa on nelisylinterinen kääntölaite kahdella hammastangolla ja kaksoisrullalaakeroidulla kääntöpesällä. Kääntömomentti 17,4 kNm takaa riittävästi voimaa ja hallittavuutta myös rinteissä työskentelyyn.

Vastaavan tehoisten rinnakkaismallien erona on siirtopuomin ja ylettimen rakenne. Lyhyemmän ulottuvuuden malleissa 4571 ja 6167 kuusikulmainen puomi on varustettu yksijatkeisella ylettimellä. Muoto antaa hyvän jäykkyyden ja vääntölujuuden myös sivuttaisliikkeessä. Lisäetuna muoto keskittää jatkeen liukupinnoille, mikä vähentää kulumista ja parantaa hallittavuutta.

Ulottuvuudeltaan suuremmissa malleissa 4181 ja 6185, yletin on kaksijatkeinen ja muodoltaan perinteinen suorakaide. Rakenne on kevyempi ja kuusikulmaista edullisempi valmistaa. Normaalissa kuormaintyössä jatkeet ovat sivuttaisliikkeen aikana aina sisäkkäin ja kaksinkertainen seinämä antaa riittävän vääntöjäykkyyden.

Farmi Forestin metsäperävaunuista ja –kuormaimista saat lisätietoa valmistajan hiljattain uudistuneilta nettisivuilta www.farmiforest.fi sekä Agritekin New Holland ja Case IH –kauppiailta. Lähimmän myyjäliikkeen yhteystiedot löydät ilmoituksista tässä lehdessä ja netistä osoitteella www.agritek.fi

Lue seuraavaksi