Uutiset

Yleinen

Moduuliajattelua traktoriammattilaisille

Monilla maatiloilla ja urakoitsijoilla traktoreita on useampia. Lähes poikkeuksetta joku traktoreista on ykköstraktori, jolla pääsääntöisesti työt tehdään ja jolle kertyy käyttöä enemmän kuin muille.

Toimiva alusta

Perävaunuissa voidaan ajatella tilanne samanlaiseksi kuin ykköstraktorissa. Hankitaan kunnon, monipuolinen traktori, johon kerätään tarvittavat lisäominaisuudet, joita oletetaan tarvittavan töissä.

Lisäominaisuuksien hankinta pitää tehdä useimmiten traktoria tilattaessa, koska ominaisuuksien lisääminen myöhemmin on hankalaa ja kallista. Modulirakenteisissa perävaunuissa sen sijaan ominaisuuksia voidaan päivittää vaihtamalla päälirakennetta eli varsinaista työkalua.

Jos urakoitsija hankkii toimivan ja kestävän perävaunun alustan, rahaa investoidaan kohtalainen määrä. Kun toimiva alusta kerran on hankittu, on luontevaa rakentaa alustan päälle toimivat päälirakenteet, jotta alustaa voidaan käyttää mahdollisimman paljon.

Sesongista toiseen

Työlaite- ja perävaunupuolella on yrittäjän kannalta sama lähtökohta. Kun hankitaan laitteet, jotka ovat niin monipuolisia, että niitä voidaan käyttää monessa työssä, tulee investointi yrittäjälle pitkällä tähtäimellä edullisemmaksi ja urakointityö kannattavammaksi. Jotta perusinvestointi siis kannattaa, pitää sen olla niin monipuolinen, että sillä voidaan tehdä monenlaisia töitä.

Sesonkilaitteissa ongelmana on lyhytaikainen mutta intensiivinen käyttö. Sesonki on usein lyhyt, mutta kaluston pitäisi toimia varmasti. Laitteiden pitää siis olla laadukkaita, mutta samalla laaduntavoittelu nostaa laitteiden hintaa.

Investointi hyötykäyttöön

Perävaunuissa merkittävä kustannus kertyy renkaista, runko- ja akselistorakenteista. Etenkin ammattikäytössä perävaunujen hankintahinta nousee, kun perävaunu pitää olla jousitettu ja varustettu jarruin jo kuljettajan oman mukavuuden ja turvallisuuden vuoksi. Myös laki edellyttää liikennetraktorikäytössä perävaunulta jousitusta ja jarruja.

Jos laadukkaaseen alustaan investoidaan, on syytä käyttää investointi mahdollisimman tarkkaan hyödyksi. Hyötyä saadaan erityisesti moduliajattelulla. Perävaunun rungon päälle hankitaan sellaisia päälirakenteita, joita tarvitaan. Kuljetustarpeet voivat olla omassa käytössä tai urakoinnissa rehun, maan, lannan, lietteen, viljan tai paalien siirtoa.

Muutamien töiden sesongit sattuvat pahasti päällekkäin. Tupla varustukseen investointi ei useinkaan ole erityisen kannattavaa. Esimerkkinä voi olla vaikka rehun teko ja lietteen levitys, jotka etenkin urakoitsijoilla kasvukaudella osuvat samaan aikaan. Rehua pitäisi vielä tehdä, kun samaan aikaan pitäisi aloittaa jo lietteen levitys nurmille, joista sato on juuri korjattu. Lietteenlevitystä on turha viivyttää.

Urakointipaletti

Urakoitsijalle moduliajattelu on kätevä tapa päästä töihin kiinni. Yhdellä tai kahdella modulilla päästään alkuun. Kun työt lisääntyvät, voidaan hankkia lisää työkaluja eli päälirakenteita tarpeen mukaan. Jos työt lisääntyvät edelleen hankitaan toinen alusta, jolla voidaan taas käyttää samoja päälirakenteita.

Kun päälirakenne vaihtuu sesongin mukaan, voidaan töitä samalla alustalla tehdä läpi vuoden. Tällöin ollaan kiinni yrittäjämäisessä liiketoiminnassa, jolloin ”vähällä” kalustomäärällä, työllistyy vuodeksi.

Työ tehdyksi

Yrittäjän näkökulmasta asia pitäisikin muotoilla ehkä niin, että hankittuaan kerralla mahdollisimman laadukkaan rungon, sitä ei oikeastaan tarvitse irrottaa traktorin perästä kuin harvoin ja traktori ja runko ovat ”yhtä puuta”. Kun traktori ja alusta ovat yhtä, tällöin yrittäjälle on mielekkäämpää hankkia myös normaalin koukkuvetolaitteen sijaan kuulavetolaite.
Kuulavetolaitteen kuppejakaan ei tarvitse hankkia kuin jokaiseen runkoon ja jos runkoja on vain yksi, on investointi kohtuullinen.

Yrittäjän kannalta päälirakenne ratkaisee työn valmistumisen. Kuitenkin pitää muistaa, että laadukas perävaunun alusta on kätevin keino varmistaa, että työ päästään tekemään sinne, minne halutaan.

(Katso lisäkuvista kaaviot)

Lue seuraavaksi