Uutiset

Yleinen

Miksei kierrätyslannoite kelpaa luomuun?

Ympäristötiedon foorumin ja ympäristöministeriön 4.2.2015 järjestämässä seminaarissa BioKymppi Oy:n toimitusjohtaja Mika Juvonen nosti esille, kuinka kierrätyslannoitteiden käyttö eroaa luomu- ja perinteisessä viljelyssä.  Luomuviljelyssä saa käyttää vain tiettyjä kierrätysraaka-aineita, mutta perinteiseen viljelyyn kelpaavat myös tuotteet, joissa materiaalivalikoima on laajempi ja koostumukseltaan tuntemattomampi, sisältäen siten suuremman haitta-aineriskin. MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola kiittelee Juvosta hyvästä puheenavauksesta.

Ravinteiden tehokas hyödyntäminen ja kierrättäminen ovat tärkeitä maataloudessa monista eri näkökulmista tarkasteltuna.  Biokaasulaitoksen hygienisoidut lannoitevalmisteet sopivat luomumaatalouden lannoitekäyttöön, kunhan on kyse elintarviketuotannon jätteistä tai kotitalouden, kaupan ja ravintoloiden biojätteistä. Toisaalta esimerkiksi elintarviketeollisuuden rasvaerotuskaivosta tulevaa lietettä ei saa käyttää luomulannoitteissa. Materiaali on kuitenkin mahdollista hyödyntää tavanomaiseen viljelyyn tarkoitetuissa lannoitteissa. Yhdyskuntalieteperäiset lannoitteet eivät kelpaa niinikään luomuun, mutta tavanomaisessa niitä voi käyttää kunhan seurattavat haitta-ainepitoisuudet eivät ylity.

– Turvallisten kierrätyslannoitteiden puolesta puhuneen Juvosen kritiikki yhdyskuntalietteen käytöstä on paikallaan. Taustalla ei ole puhtaasti luonnontieteen faktat ja luonnonmukaisuus. Kaikki pellot olisi pidettävä puhtaina riippumatta siitä, onko kyse luomusta vai ei, Pietola huomauttaa.

Pietola suhtautuu varauksella puhdistamolietteen hyödyntämiseen viljelykasvien ravinteena, sillä kaikkia puhdistamolietteen sisältämiä haitallisia aineita ei määritetä eikä edes tunneta. Ongelmallisempana ryhmänä lienevät tämän hetkisen tiedon perusteella orgaaniset haitta-aineet. Tässä vaiheessa tulisikin keskittyä jo käytössä olevien valmisteiden käyttöturvallisuuden varmistamiseen. 

– Luomulannoitteiden kriteerit ja perusteet ovat selkeytyneet vuonna 2014 saadun uuden EU-tasoisen asetuksen myötä, mutta pelisäännöt kierrätyslannoitteiden käyttöön on saatava yhä yhtenäisemmiksi. Tutkimuksella ja uudella teknologialla varmistetaan, että suomalaiset pellot ja elintarvikkeet pysyvät puhtaina. Meillä ei ole varaa kahden luokan peltoihin. Tavanomaiset, joita saa pilata ja ne, joihin ei kelpaa mahdollisesti turvallinenkaan lannoite, Pietola lisää.

Lue seuraavaksi