Uutiset

Yleinen

Mihin unohtui kotimainen uusiutuva energia?

Energian huoltovarmuuden heikentyminen huolestutti MTK:n energiavaliokuntaa.

Suomen energiahuollon yhä suurempi riippuvuus Venäjältä tuotavasta kivihiilestä ja öljystä sekä suunnitteilla olevan ydinvoimalan vahvasta venäläisomistuksesta huolestutti MTK:n energiavaliokunnan kokouksessa.

Valiokunnan puheenjohtaja Markus Eerolan mukaan on uskomatonta, ettei hallitus kehysriihessä pystynyt toteuttamaan hallitusohjelman kirjausta, jonka mukaan kivihiili ei saa syrjäyttää turvetta. – Tähän olisi tarvittu vain turpeen verotuksen saattaminen vuoden 2012 tasolle, täsmentää Eerola. Veron alennus lisäisi vastaavasti metsähakkeen tukea sähköntuotannossa.

Kotimaisen metsähakkeen käytön positiiviset aluetaloudelliset kerrannaisvaikutukset ovat kiistattomat. Esimerkiksi Oulun Energiassa on laskettu, että metsähakkeen korvaaminen kivihiilellä Toppilan voimalaitoksella yhden päivän ajaksi johtaisi suoraan tai välillisesti 390 henkilötyöpäivän menetykseen.

Valiokunnan mielestä on uskomatonta, ettei MTK:n ja monen muun tahon tekemiä esityksiä uusiutuvan energia käytön lisäämiseksi toteutettu lainkaan. MTK tarjosi hallitukselle kehysriiheen lääkkeitä vaihtotaseen parantamiseen ja energiaomavaraisuuden kasvattamiseen.  Merkittävimpiä esityksiä olivat sahojen sähköntuotannon takuuhinta ja piensähköntuotannon hallinnollisten esteiden poisto.

– Rahaa kyllä riittää 108 miljoonaa euroa liuskekaasuhankkeisiin, muttei juhlapuheista huolimatta kotimaisen energian käytön edistämiseen, harmittelee Eerola.

TP

Lue seuraavaksi