Uutiset

Yleinen

Metson ja Fortumin yhteinen happipolttoteknologian kehitystyö etenee

Kiertoleijukattilat soveltuvat useiden eri polttoaineiden, kuten hiilen, biomassan ja erilaisen seosten käyttöön. Kokeellinen toiminta on saatu päätökseen ja projektin tulokset arvioidaan loppuvuoden 2011 aikana.

Metson ja Fortumin yhteistyöhankkeessa tutkitaan siirtymistä ilmapoltosta happipolttoon. Happipoltossa savukaasut ovat lähes puhdasta vesihöyryä sekä hiilidioksidia, joka voidaan ottaa talteen. Kun biomassaa polttavaan voimalaitokseen yhdistetään hiilidioksidin talteenotto, tuloksena on ilmastomuutosta hillitsevä hiilinielu.

Hankkeen aikana on luotu kansainvälinen tutkimusyhteistyöverkosto, jota ilman tämäntyyppinen laaja-alaista osaamista vaativa hanke on mahdotonta toteuttaa. Metson ja Fortumin lisäksi hanketta rahoittaa teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus TEKES.

”Fortum on ollut erittäin tyytyväinen projektin etenemiseen. Metson koelaitteiston muuttaminen happipolttokäyttöiseksi on antanut paljon lisää tietoa happipolton tulevaisuuden mahdollisuuksien näkökulmasta. Nyt suoritetut testit antavat sekä tutkimuksellista tietoa että uutta tietoa laitoksen käyttöä ajatellen”, sanoo projektijohtaja Marja Englund Fortumilta.

”Olemme tehneet laajamittaisen koesarjan lähtien laboratoriotason mittauksista ja edenneet aina jatkuvatoimisiin pilot-mittakaavan testeihin. Pilotkokoluokassa olemme keskittyneet itse kattilaprosessin kehittämiseen ja kattilalaitoksen turvalliseen käyttöön happipoltto-olosuhteissa. Metson 4MW:n koelaitteiston muuttaminen happipolttoon sopivaksi on ollut haasteellinen ja olemme tyytyväisiä saavuttamiimme tuloksiin. Kiertoleijuteknologia antaa mahdollisuuden hiilen ja biomassan yhteispolttoon, joka puolestaan luo voimalaitoksesta hiilinielun”, kertoo teknologiajohtaja Jussi Mäntyniemi Metsosta.

Happipoltossa palaminen tapahtuu ilman sijasta puhtaan hapen ja kierrätetyn savukaasun seoksella, jolloin savukaasu sisältää puhdistuksen jälkeen vesihöyryä ja hiilidioksidia. Happipolttoa voidaan käyttää kiertoleijukattiloissa, jotka soveltuvat useiden eri polttoaineiden käyttöön.

Metso on edelläkävijä innovaatioiden kehittämisessä, ja happipolttotutkimukseen osallistumisen lisäksi Metso on mukana kehittämässä uusia teknologioita mm. biohiilen tuotantoon, biokaasutukseen, pyrolyysiin sekä ligniinin erottamiseen (LignoBoost-teknologia), jotka ovat merkittäviä tulevaisuuden energiaratkaisuja.

Lähde: http://www.metso.com

Lue seuraavaksi