Uutiset

Yleinen

Metso ja UPM kehittävät bioöljyn valmistusta biomassasta

Kuva:UPM kuva-arkisto

Bioöljyä voidaan valmistaa UPM:n tehdasalueella toimivissa biovoimalaitoksissa, joissa on tarkoitukseen soveltuva kattila ja toimiva raaka-ainehuolto. Bioöljyn raaka-aineena käytetään puuperäistä biomassaa eli hakkuutähteitä ja metsäteollisuuden sivutuotteena syntyvää sahanpurua. Bioöljytuotannon yhdistäminen käytössä olevaan biovoimalaitokseen tuo merkittäviä kustannus- ja tehokkuushyötyjä sekä uutta liiketoimintaa.

Metso ja UPM ovat kehittäneet bioöljyn valmistusmenetelmää yhdessä VTT:n kanssa Tekesin tuella. Bioöljytuotannon ja biovoimalaitoksen yhteiskonsepti on patentoitu. Se voidaan nähdä jatkona Suomessa kehitetylle sähkön ja lämmön yhteistuotannolle.

Uusiutuvista raaka-aineista valmistetun hiilidioksidineutraalin bioöljyn etuna on huomattava kasvihuonepäästöjä alentava vaikutus. Maailmalla tutkitaan laajasti mahdollisuuksia jatkojalostaa bioöljyä liikenteen polttoaineeksi.

”Metso on äskettäin julkaissut kaksi merkittävää bioenergiahanketta: biomassan kuivatusteknologian hankinnan ja ligniinin erotukseen liittyvän LignoBoost-teknologian hankinnan. Bioöljyteknologian kehittäminen on merkittävä jatko näihin aiemmin julkaistuihin bioenergiahankkeisiin.

Uusin hanke vahvistaa edelleen Metson kasvua energia- ja ympäristöteknologiaratkaisujen toimittajana ja avaa uusia biopolttoaineisiin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia”, toteaa Voimantuotanto-liiketoimintalinjan teknologiajohtaja Kari Kuukkanen Metsosta. ”Bioöljyä valmistetaan uuden menetelmän avulla kiinteästä biomassasta, joka nesteytetään voimalaitoksen leijukattilaan integroidussa pyrolyysilaitteistossa. Siinä biomassa kuumennetaan hapettomassa tilassa korkeaan lämpötilaan, jolloin se höyrystyy kaasuiksi. Jäähtyneet kaasut tiivistetään bioöljyksi.”

www.metso.fi
www.upm-kymmene.com/fi/

Lue seuraavaksi