Uutiset

Yleinen

Metsien kasvun hyödyntäminen on ilmastoteko

Metsiin voidaan varastoida hiiltä vain rajallinen määrä. Sen sijaan puulla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita kestävien hakkuumahdollisuuksien puitteissa käytännössä rajattomasti. Siksi metsien kasvuun ja maksimaaliseen kestävään käyttöön kannattaa panostaa, totesi Koneyrittäjien liiton 50-vuotisjuhlaliittokokous.

Koneyrittäjille on aina ollut keskeistä luonnonvarojen hyödyntäminen kestävästi, koska se on edellytys heidän elinkeinotoimintansa jatkuvuudelle.

Suomessa on vuosikymmeniä ollut tavoitteena metsien kasvun lisääminen. Jäsenyrityksillämme on ollut merkittävä rooli metsävarojemme kasvussa nykyisiin mittoihinsa. Metsänparannusyrittäjien työn tuloksena metsiemme kasvu on saavuttanut ne määrät, joista nyt voimme nauttia. Metsänparannustöiden huippuvuosista 60- ja 70-luvuilta metsiemme puumäärä on lisääntynyt miljardilla kuutiometrillä noin 2,5 miljardiin kuutioon. Samanaikaisesti sama määrä noin 2,5 miljardia kuutiota puuta on jalostettu tuotteiksi.  Koneyrittäjät ovat olleet torjumassa ilmastonmuutosta vuosikymmeniä, jo paljon ennen kuin asia nousi kaikkien huulille.

Puuston kasvun hyödyntäminen täysimääräisesti on ilmastoteko. Puun käytöllä korvaamme uusiutumattomia luonnonvaroja. Puuta ei voi määräänsä enempää varastoida metsään. Metsä on hiilivarastona rajallinen ja huippunsa saavutettuaan se alkaa luovuttaa hiiltä takaisin ilmakehään.  Uusiutumattomien luonnonvarojen korvaaminen puulla voi jatkua loputtomasti metsän uusiutuessa. Tätä näkökulmaa ei pidä unohtaa. Metsien täysimääräinen kestävä käyttö on varmistettava.

Koneyrittäjät ovat olleet ja ovat jatkossakin olennainen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua.

Lue lisää viime liittokokouksen turvelausunnoista.

Lue seuraavaksi