Uutiset

Yleinen

Metsävaratieto kuuluu metsänomistajille

Metsänomistajalla pitää olla oikeus saada käyttöönsä kaikki hänen metsäomaisuudestaan julkisin varoin kerätty tieto, vaati MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola metsänomistajien SM-metsätaitokilpailuissa Hartolassa.

Valtiolla on kattavat rekisterit metsävaroista ja metsänomistajista. Metsäkeskuksen Metsään.fi -palvelua on metsäomistajaorganisaation kannustamana kehitetty metsäomistajien asiointiportaaliksi. Myös metsien ja lajien suojeluun liittyvä tieto tulee saada tätä kautta metsäomistajien tietoon ja hyödynnettäväksi.

Biotalouden nousu tarkoittaa yhä suurempaa puunkäyttöä. Samalla pitäisi pystyä huolehtimaan metsäluonnon monimuotoisuudesta. Yhtälö ei toimi luontojärjestöjen esittämällä laaja-alaisella suojelulla. Suomea ei voida museoida. Sen sijaan talousmetsissä olevat arvokkaat ja usein pienialaiset monimuotoisuuskohteet voidaan saada maanomistajien myötävaikutuksella palvelemaan biodiversiteettitavoitteita kustannustehokkaasti.

– Metsätaloudessa ei voida suojella biodiversiteettiä, jos tieto tärkeistä luontokohteista ei kulje metsänomistajalle asti.

– Se, että tietoja arvokkaista luontokohteista ei voitaisi luovuttaa metsänomistajille luontokohteiden hävittämisen pelossa, on äärimmäisen vanhoillista ja monimuotoisuuden suojelun kannalta vahingollista ajattelua, Tiirola toruu.

– Nyt kun meillä on superministeri, joka vastaa sekä metsätaloudesta että luonnonsuojelusta, toivoisimme tällaiset tiedonkulkuongelmat ratkaistavan.

Metsätilat aktiivikäyttöön sukupolvenvaihdoshuojennuksella

Metsätilojen sukupolvenvaihdosten helpottamiseen on toivottu porkkanaa jo vuosikausia. Sen puuttuminen on suurin metsäpoliittinen ongelmamme tällä hetkellä. Sipilän hallituksen ohjelmaan on nyt kirjattu metsäelinkeinon kehittäminen sukupolvenvaihdoshuojennusten kautta.

– – Metsänomistajat odottavat hallitukselta ripeitä toimia asian ratkaisemiseksi. Sukupolvenvaihdosten verohuojennuksella on erittäin merkittävä vaikutus koko suomalaisen metsäsektorin kilpailukyvyn kehittämiseen ja nousevan metsäbiotalouden raaka-ainehuollon varmistamiseen.

Aina ei tilalle löydy jatkajaa lähipiiristä. Onneksi metsätiloilla on toimivat markkinat. – Metsätiloilla on nyt kova kysyntä. Jos metsänomistaja kokee, että omia metsiään ei enää jaksa tai ehdi hoitaa, nyt on loistava aika realisoida omaisuutta, kannusti Tiirola.

Lue seuraavaksi