Uutiset

Yleinen

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio yhtiöitetään

Metsätalouden kehittämiskeskus muodostetaan osakeyhtiö. Hallitus antoi tänään eduskunnalle lakiehdotuksen yhtiöittämisestä. Tapio tarjoaa bio- ja metsätalousalan asiantuntijapalveluja koko metsäalalle.

Muutos on osa laajempaa metsäorganisaatioiden uudistusta. Ennen tätä on uudistettu muun muassa Suomen metsäkeskusta ja metsänhoitoyhdistyksiä koskevia lakeja. Tavoitteena on luoda tasapuolisempi kilpailutilanne metsäalan palveluja tarjoaville tahoille.

Nykyistä Tapiota ohjaa ja valvoo maa- ja metsätalousministeriö, kun taas uutta osakeyhtiötä valvoisi valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Tapion henkilöstö ja omaisuus siirtyy perustettavaan osakeyhtiöön. Tapiossa työskentelee noin 50 henkilöä. Yhtiöittäminen ei vaikuta henkilöstön määrään eikä eläketurvaan. Esityksessä turvataan myös työntekijöiden jo aikoinaan ansaitsemat etuudet sekä varmistetaan jo eläkkeelle siirtyneiden entisten työntekijöiden eläkkeet.

TP

Lue seuraavaksi