Uutiset

Yleinen

Metsäsektorin investoinnit vaativat työvoimaa

Uusien tehdasinvestointien myötä puuvirrat Etelä-Savossa lisääntyvät. Raaka-ainetta tarvitaan lisää, samoin tarvitaan väkeä sitä hankkimaan. Riittävätkö nykyiset voimavarat uusiin haasteisiin? Metsäalalla väkeä on vuosikausia vähennetty rankalla kädellä. Myös iso osa ihmisistä eläköityy lähivuosina.

Yksistään Varkauden tehtaan lisäinvestointien on arveltu tuovan noin sata henkilötyövuotta, kun puun käyttö lisääntyy puoli miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Myös Äänekosken tehtaan investoinnit heijastuvat laajalti Etelä-Savon puunhankintaan.

 – Käytännössä puhutaan lähivuosina useista tuhansista uusista työpaikoista metsäsektorille, sanoo neuvottelupäällikkö Markku Varis Metosta. – Alan murroksen, lisäinvestointien ja ihmisten ikääntymisen myötä tarvitsemme lisää osaavia metsäalan ammattilaisia.

 Metsäalan vetovoimaisuuden eteen on tehty paljon töitä viime vuosina. Työtä pitää jatkaa ja virheellisiä ennakkokäsityksiä täytyy oikoa. Työvoiman tarve ja nuorten alalle hakeutuminen eivät aina kohtaa.

– Tässä on tekemisen paikka myös työnantajilla, Markku Varis toteaa. – Nuoret ovat tänä päivänä valikoivia ja haluavat työhön, jossa ilmapiiri on kunnossa ja jossa pääsee itse vaikuttamaan asioihin. On erittäin tärkeää, minkälaisen kuvan yritys itsestään antaa. Tärkeää myös on, että mielikuva perustuu rehellisyyteen.

 – Me tietenkin toivomme, että ala kiinnostaisi nuoria, koska mahdollisuudet luonnonvara-aloilla ovat tulevaisuudessa lähes rajattomat.  Kyse on yhdestä Suomen keskeisestä avainalasta, jolla mielenkiintoisia töitä riittää jatkossakin.

 Erityisen tärkeää on, että yhteys työelämän ja alan koulutuksen välillä säilyy tiiviinä. Alan muutoksiin tarvitaan jatkuvaa reagointiherkkyyttä niin koulutuksessa kuin työelämässäkin.

– Metsäalalla toimenkuvat, kuten organisaatiotkin, ovat tälläkin hetkellä jatkuvassa murroksessa. Tämä täytyy ottaa huomioon koulutuksessa. Mitä tiiviimmät yhteydet oppilaitoksella on todelliseen työelämään, sitä enemmän hyötyä koulutuksesta on ja sitä mielekkäämpää se on myös opiskelijoille.

 – Ehkä jotain alasta kertoo se, että lähes poikkeuksetta ihmiset, jotka ovat alalle hakeutuneet, ovat tutkimusten mukaan viihtyneet työssään ja valitsisivat saman alan uudelleen, Markku Varis toteaa.

TP

Lue seuraavaksi