Uutiset

Yleinen

Metsäpoliittinen selonteko eduskuntaan

Metsäpolitiikka

Valtioneuvosto hyväksyi 10. helmikuuta eduskunnalle annettavan metsäpoliittisen selonteon, joka ohjaa metsiemme käyttöä vuoteen 2050 asti. Suomen metsäsektori elää suurinta murrosta yli sataan vuoteen. Metsäpoliittisella selonteolla haetaan koko alalle uusia kasvun mahdollisuuksia. Selonteon visio kuuluu seuraavasti:

”Metsien kestävä hoito ja käyttö on kasvavan hyvinvoinnin lähde”

Metsäpolitiikalla halutaan tukea metsistämme saatavaa monipuolista hyvinvointia sekä biotalouden kasvua. Biotalouden ytimessä ovat uusiutuvat luonnonvarat, joiden avulla tuotetaan niin tavaraa kuin palveluitakin. Toimiessaan biotalous synnyttää kestävää talouskasvua ja uusia työpaikkoja. Metsämme kasvavat yli 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa ja niitä on hakattu viime vuosina 50–55 miljoonaa kuutiometriä. Meillä on siis runsaat metsävarat, joita voidaan hyödyntää entistä enemmän ja monipuolisemmin.

”Meillä on erinomaiset mahdollisuudet luoda metsistämme uutta taloudellista kasvua, työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä terveyttä ja virkistystä. Tämän kaiken edellytys on, että metsämme ovat monimuotoiset ja voivat hyvin”, totesi maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen.

Selonteon strategiset päämäärät kertovat, miten vision hyvinvointia lähdetään tavoittelemaan:

  • Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuville liiketoiminnoille.
  • Metsäala ja sen rakenteet uudistuvat ja monipuolistuvat.
  • Metsät ovat aktiivisessa, kestävässä ja monipuolisessa käytössä.

Lisäksi selonteossa esitetään 13 toimenpidekokonaisuutta, joiden avulla strategiset päämäärät saavutetaan. Tärkeimpiä niistä ovat seuraavat:

  • Luomme edellytyksiä alan yritysten uudistumiselle sekä uusien ja kasvuyritysten kehittymiselle elinkeinopolitiikalla ja lainsäädännöllä.
  • Luomme edellytykset yritysmäisen ja aktiivisen metsätalouden harjoittamiselle muun muassa verotusta kehittämällä ja tila- ja metsänomistusrakennetta parantamalla.
  • Turvaamme raaka-aineiden kysyntää vastaavan saatavuuden ja parannamme markkinoiden toimivuutta.
  • Suuntaamme julkisin varoin rahoitettavaa T&K-toimintaa tukemaan metsäalan uudistumista ja biotalouteen siirtymistä.
  • Turvaamme metsäluonnon monimuotoisuuden, ekosysteemipalvelut sekä metsien ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden.

Metsäpoliittisen selonteon laati maa- ja metsätalousministeriö, ja sen tekemisessä oli mukana myös monia muita tahoja. Vastaavaa selontekoa ei ole tehty koskaan aiemmin. Sen laatiminen on sovittu pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa. Eduskunta käsittelee selonteon kevätistuntokaudella. Selonteosta valmistellaan mietintö ja eduskunnan kannanotto, joita hyödynnetään muun muassa laadittaessa lyhyemmän tähtäimen Metsästrategiaa 2025.

TP

Lue seuraavaksi