Uutiset

Yleinen

Metsäliitto ja Vapo biodiesel-yhteistyöhön

Jyrsinturpeen kuormausta kesällä 2005. Kuva: VAPO kuva-arkisto

Tulosten pohjalta osapuolet valmistelevat investointipäätöstä, johon on valmiudet aikaisintaan vuoden 2010 aikana. Tehdas käyttää raaka-aineena erilaisia metsäenergiajakeita, turvetta metsäojitetuilta soilta sekä ruokohelpeä. Lopputuotteina ovat synteettiset biopolttonesteet ja -kaasut valmistettuina esimerkiksi kaasutukseen ja Fischer Troppsch -teknologioihin perustuvilla osaprosesseilla.

Hankkeessa keskitytään toiminnan liiketaloudellisten edellytysten selvittämiseen. Mikäli investointipäätös tehdään, osapuolet perustavat tasaomisteisen yhtiön jatkamaan valmistelua.

Metsäliitolla ja Vapolla on merkittävät puu- ja turveraaka-ainevarat, joiden kustannustehokasta ja kestävän kehityksen mukaista käyttöä osapuolet haluavat yhdessä lisätä. Suomella on erinomaiset edellytykset olla edelläkävijä ruokahuoltoketjun ulkopuolella oleviin, kotimaisiin raaka-aineisiin perustuvassa biopolttonesteiden liiketoiminnassa.

”Synteettiset polttonesteet ovat turpeen käytölle uusi mahdollisuus, jolla voidaan kestävän kehityksen mukaisesti parantaa energiaomavaraisuuttamme”, sanoo Vapo Oy:n toimitusjohtaja Matti Hilli.

VAPO.fi

Lue seuraavaksi