Uutiset

Yleinen

Metsäkoneyrityksen vankka talous on avain kasvuun

Tutkimus keskittyi metsäkoneyritysten taloudelliseen tilanteeseen sekä tulorahoituksen merkitykseen kannattavassa kasvussa. Materiaalina tutkimuksessa käytettiin tutkittavien 32 yrityksen tilinpäätöstietoja vuosilta 2001–2006. Yritysten valintakriteerinä oli liikevaihdon kasvu vuodesta 2001 sekä suhteellisen suuri koko toimialaan nähden.

Yrityksen jaettiin kolmeen ryhmään riippuen niiden taloudellisesta tilanteesta vuonna 2001. 1. Kannattavat ja Vakaat, 2. Keskinkertaiset ja 3. Heikot. Näiden ryhmien taloudellista tilannetta vuonna 2001 verrattiin tilanteeseen vuonna 2006.

metla.fi

Lue seuraavaksi