Uutiset

Yleinen

Metsähakkeen työllisyyshyödyt irti

Fiksu kunta laatii energiastrategian ja ottaa myös metsähakkeen tuesta työllisyyshyödyt irti

Energiastrategian tehneet kunnat käyttävät energiantuotannossa muita enemmän kotimaisia polttoaineita, mikä lisää myös kuntien elinvoimaa.  Tuoreiden selvitysten mukaan metsähakkeen tuetkin ohjautuvat kunnallisille energiayhtiöille ja siten kuntalaisten hyväksi.

Energia on otettava painopistealueeksi, kun uudet kunnanvaltuustot laativat kuntastrategioita, totesi Karjalan Koneyrittäjien puheenjohtaja Seppo Saarelainen Silva Metsänäyttelyssä Joensuussa.

Koneyrittäjien ja MTK:n alkuvuonna teettämän kuntaenergiaselvityksen mukaan valitettavan harvassa kunnassa on energiastrategia. Selvityksessä vain 23 prosenttia vastaajista kertoi, että kunnassa on energiastrategia. Puolet vastaajista kertoi, ettei erillistä strategiaa ole laadittu eikä energiakysymyksiin oteta kantaa kunnan muissakaan strategioissa. Näin on etenkin alle 50 000 asukkaan kunnissa.

Energiantuotantoa ja käyttöä koskeva strategia ja omistajaohjauslinjaukset ovat kuitenkin hyvä ja lähes ainoa oikea tapa, jolla kuntapäättäjät voivat vaikuttaa kunnan energiantuotannon ja käytön linjauksin. Siksi olisi tärkeää, että strategioita kunnissa laadittaisiin, Saarelainen sanoi.

Selvityksen mukaan strategioiden myös koetaan ohjaavan hankintoja kotimaisten polttoaineiden suuntaan.

Kotimaisten polttoaineiden käyttö piristää kuntien taloutta, koska se työllistää. Jos polttoaine vielä on paikallisesti tuotettua, saadaan energiantuotantoon käytetyt rahat pysymään kunnassa.

Metsähakkeen tuki on vahvistanut metsähakkeen hankinta- ja tuotantoketjussa kyseisten kuntien työllisyyttä ja taannut uusiutuvan ja kotimaisen energian käytön merkittävän kasvun Suomessa. Gaian vuonna 2015 laatiman arvion mukaan metsähakkeen 7 TWh:n lisäkäyttö CHP-voimalaitoksissa loisi suoraan 1 080 henkilötyövuotta.

Toivottavasti kaupungin- ja kunnanvaltuustot oivaltavat yhteyden energiavalintojen ja kuntien elinvoimaisuuden välillä ja tekevät selkeät strategiset päätökset kuntiensa energiaratkaisuista. Toivoa myös sopii, ettei valtiovalta jatkossa romuta toimivaa ja kustannustehokasta metsähakkeen tukea, Saarelainen sanoi.

Lue seuraavaksi