Uutiset

Yleinen

Metsähakkeen käyttö vähentynyt

Tilastokeskuksen mukaan puupolttoaineet ovat edelleen teollisuuden suurin energianlähde. Metsähakkeen käyttö energiantuotannossa kuitenkin väheni merkittävästi viime vuonna. Sama huono kehitys on jatkunut vuonna 2015. Tilanne on aiheuttanut Bioenergia ry:n mukaan alan pienyrityksille suuria vaikeuksia.

Puupolttoaineiden kulutus kasvoi vuonna 2014 vajaalla prosentilla. Kaikista teollisuuden polttoaineista 36 % oli puupolttoaineita, mikä on kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisvuonna (Tilastokeskus 5.11.2015). Puupolttoaineesta 76,7 % oli metsäteollisuuden jäteliemiä. Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan kotimaisen metsähakkeen käyttö on laskenut edellisvuoteen verrattuna 6 %. Lasku on jatkunut myös tänä vuonna. Koneyrittäjien liitto ja Bioenergia ry haluavat muistuttaa, että hakkeen käytön laskun vuoksi alan pienyritykset ovat mittavissa vaikeuksissa.

Metsähakkeen käytön tavoitteeksi tällä vuosikymmenellä on asetettu vähintään 13,5 miljoonaa kuutiometriä. Käyttö kasvoi vuosina 2009‒2013. Viimeiset kaksi vuotta metsähakkeen käyttö on kuitenkin kääntynyt laskuun. Ei ole myöskään tiedossa, paljonko käytetystä metsähakkeesta tuodaan ulkomailta. Jotta 13,5 miljoonan kuution tavoitteeseen päästäisiin, metsähakkeen käytön pitäisi kasvaa vajaa 1,4 miljoonaa kuutiota joka vuosi eli 15 % vuodessa seuraavan neljän vuoden aikana.

Hakkeen käytön laskun myötä kasvu-uralle tehdyt investoinnit ovat osoittautumassa virheeksi. Alan pienyritykset, etenkin haketusalalla, ovat ajautuneet erittäin vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen. Myönteiset näkymät ja usko kotimaisen metsähakkeen käytön lisääntymiseen saivat yritykset vuosikymmenen alussa investoimaan vilkkaasti hakkureihin ja energiapuun korjuukalustoon. Koneyrittäjien liiton tuore selvitys osoittaa, että keskimääräinen haketusyritys ei investoi enää lainkaan, koska kotimainen energiapuu ja turve eivät ole kilpailukykyisiä nykyisillä energiamarkkinoilla. Selvityksen mukaan haketusalan yritysten kannattavuus, omavaraisuus ja maksuvalmius ovat heikkoja ja yrityksillä on paljon velkaa. Kotimaisen kysynnän laskun vuoksi myös alan laitevalmistajilla (mm. kattilavalmistus, koneenrakennus) on yhä enemmän vaikeuksina.

Lue seuraavaksi