Uutiset

Yleinen

Metsähakkeen käyttö supistui lämpö- ja voimalaitoksissa

Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa vuonna 2014 oli edellisvuoden tasolla.Metsähakkeen käyttö supistui ja metsäteollisuuden sivutuotepuun käyttö lisääntyi. Viime vuonna puupolttoaineita käytettiin kaikkiaan 18,7 miljoonaa kiintokuutiometriä (35,9 terawattituntia), mikä oli lähes saman verran kuin ennätysvuonna 2013.

Merkittävin laitosten käyttämä puupolttoaine oli metsähake, jonka kulutus supistui edellisvuodesta kuusi prosenttia 7,5 miljoonaan kuutiometriin. Yhdessä pientaloissa poltetun metsähakkeen kanssa (0,7 milj. m³) kokonaiskäyttö ylsi 8,2 miljoonaan kuutiometriin (–5 % edellisvuodesta). Jatkuvassa kasvussa ollut metsähakkeen käyttö notkahti nyt toista kertaa sitten vuoden 2007. Kansallisessa metsäohjelmassa 2015 metsähakkeen käyttötavoitteeksi vuodelle 2015 on asetettu 10–12 miljoonaa kuutiometriä, mikä näillä näkymin jää saavuttamatta. Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa metsähakkeen käyttö sähkön- ja lämmöntuotannossa tulisi nostaa vuoteen 2020 mennessä 25 terawattituntiin, joka vastaa noin 12–13 miljoonaa puukuutiometriä.

Lähes puolet eli 3,7 miljoonaa kuutiometriä laitosten kuluttamasta metsähakkeesta valmistettiin pienpuusta eli karsitusta ja karsimattomasta rangasta. Seuraavaksi eniten käytettiin hakkuutähteitä (2,6 milj. m³). Kantojen käyttö metsähakkeen raaka-aineena väheni edellisvuodesta lähes kolmanneksen 0,8 miljoonaan kuutiometriin.

Metsäteollisuuden sivutuotepuuta laitoksissa kului 3 prosenttia edellisvuotta enemmän, yhteensä 10,2 miljoonaa kuutiometriä. Eniten poltettiin kuorta, joka kattoi sivutuotepuusta liki 70 prosenttia eli 7,1 miljoonaa kuutiometriä. Suhteellisesti eniten eri puupolttoaineista lisääntyi kierrätyspuun käyttö (+13 %).

Kiinteiden puupolttoaineiden kulutus oli suurinta Kaakkois-Suomessa, jossa poltettiin lähes kolmasosa kuoresta ja liki kuudesosa kaikista kiinteistä puupolttoaineista. Metsähaketta paloi eniten Häme-Uusimaan alueella.

Puupolttoaineet (metsäteollisuuden jäteliemet, lämpö- ja voimalaitosten kiinteät puupolttoaineet sekä puun pienpoltto) olivat vuonna 2014 Tilastokeskuksen mukaan merkittävin energialähde ja kattoivat ennakkotietojen mukaan neljänneksen energian kokonaiskulutuksesta.

Lue seuraavaksi