Uutiset

Yleinen

Metsäenergiasta tulevaisuudessa töitä noin 5 000:lle

Hallitusohjelman ja kansallisen metsäohjelman 2020 tavoitteena on kolminkertaistaa metsäenergian käyttö varsin nopealla aikataululla. Suoheimoa huolettaa alalle opiskelemaan haluavien vähäinen määrä.

Metsäenergian tuotannon koulutusohjelman tarkkaa opiskelijamäärää ei tältä syksyltä vielä tiedetä. Oppilaitoksissa on kuitenkin järjestetty kysely, jonka perusteella näyttää siltä, että sen opiskelun olisi nyt aloittamassa vain 21 henkilöä.

Suoheimo uskoo, että määrä voi nousta viiteenkymmeneen tai jopa sataan, kunhan jälkihaku saadaan päätökseen.

Viisi vuotta koulutusta

Metsäenergian tuotannon koulutusta on annettu jo viiden vuoden ajan, koulutuspäällikkö Raija Peippo Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistosta kertoo.

Vuonna 2004 koulutus käynnistyi kolmessa ammattioppilaitoksessa: Savonlinnan lisäksi Oulun seudun ammattiopistossa ja Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksessa Saarijärvellä.

Peippo kertoo, että kun koulutusohjelmaa alettiin kehittää, tavoitteena oli luoda bioenergia-alan tutkinto. Nopeasti huomattiin, että koulutus kannattaa painottaa puu- ja turve-energiaan. Sille tielle on jääty. Koulutusohjelman nimeksi on vakiintunut metsäenergian tuotanto.

Ensimmäistä kertaa tänä syksynä metsäenergian tuottajaksi voi opiskella myös kokeilussa mukana olleiden kolmen oppilaitoksen ulkopuolella. Nyt kaikilla 28 metsäalan ammattioppilaitoksella on oikeus antaa koulutusta.

Koulutuspaikkoja lisää

Peippo uskoo, että metsäenergian tuotannon koulutuksen laajentaminen kolmen kokeiluoppilaitoksen ulkopuolelle on järkevää. Toteutustapa on hänen mielestään kuitenkin väärä.

”Ministeriöön esitettiin, että koulutus lähtisi laajenemaan satelliittimallin mukaisesti”, Peippo toteaa.

Satelliittimallissa koulutusta annettaisiin usealla paikkakunnalla, vaikka opiskelijat olisivat kirjoilla vain tietyissä oppilaitoksissa. Kustannuksissa säästettäisiin, kun kalustoa ja opettajia siirrettäisiin paikkakunnalta toiselle.

Nyt jokainen oppilaitos hankkii oman kaluston ja omat opettajat. Toisaalta oppilaitokset saavat itse päättää, miten opetuksen järjestäminen parhaiten onnistuu.

Työtilanne hyvä

Metsäenergian tuotantoa tähän mennessä opiskelleiden työtilanne on ollut hyvä, vaikka ala ei vedäkään opiskelijoita. Peippo kertoo, että kaikki Savonlinnasta valmistuneet ja alalle todella halunneet on napattu töihin suoraan koulunpenkiltä.

Peippo intoutuu kehumaan opetussuunnitelmaa. Se on tehty yhteistyössä metsäalan eri vaikuttajien kanssa: mukana on ollut niin metsä- ja turveteollisuutta kuin metsänhoitoyhdistyksiäkin.

Metsäkoneen kuljettajiksi aikoville opetetaan vain vähän metsäenergian tuotantoa. Siksi metsäenergian tuotannon koulutusohjelma on paikallaan. Pääte- ja energiapuuhakkuun tekeminen ovat Peipon mukaan kaksi eri asiaa, vaikka niihin käytetäänkin samoja koneita.

Suoheimon mielestä metsäkoneenkuljettajakin pystyy tarvittaessa korjaamaan energiapuuta. Hänen mielestään näkyvin hyöty metsäenergiakoulutuksen lisäämisestä on se, että koulutusohjelman avulla ammattitaitoisia henkilöitä saadaan riittävästi myös turvetuotantoon.

Bioweb