Uutiset

Yleinen

Metsä-Mattila Oy – kunnossapitoa kautta linjan

Kaupunki- ja taajama-alueilla lumenauraus suoraan kuormaan sujuu ruuvilingolla nopeasti ja kätevästi. Kuormaan mahtuva lumimäärä on noin 40 prosenttia enemmän kuin pyöräkuormaajalla lastattaessa.

Kokonaisvaltaista palvelua ja monipuolista kalustoa

Metsä-Mattila Oy tuottaa erinäisiä kunnossapitopalveluita. Kiinteistönhoito on ollut yrityksen tuotteena alusta alkaen. Vuosien varrella yritystoiminta on kuitenkin laajentunut. Teiden kunnossapidon yksityistäminen on antanut yritykselle mahdollisuuden tuoda osaamistaan myös tälle toiminta-alueelle, jota se on tehnyt noin yhdeksän vuotta.

Kunnossapidon lisäksi yritys tuottaa myös kuormaus- ja kuljetuspalveluita. Helposti muuntautuva kalusto mahdollistaa monenlaisien kuormauksien ja kuljetuksien järjestämisen.

Metsä-Mattilan kalusto on monipuolista: Valtran N121 ja 141H traktoreita on yhteensä viisi kappaletta, kaksi Wille 855B –monitoimikonetta, yksi Sisu kuorma-auto tienhoitovarustuksella, yksi Scania auravarustuksella, muutama imulakaisuauto sekä useita paketti- ja lava-autoja. Kalustoon kuuluu myös useita perävaunuja sekä erinäinen määrä eri työtehtävissä tarvittavia työkoneita ja varusteita. Parasta on tietenkin se, että koko Metsä-Mattilan kalusto on hyödynnettävissä ympärivuotisessa käytössä. Sesonkiaikoina käytetään lisäksi alihankkijoita ja heidän koneitaan.

Kiinteistönhoitoa ympäri vuoden

Kiinteistöjen ulkoalueiden siisteys on tärkeä asia kiinteistöjen julkisen kuvan sekä kiinteistöjen käyttäjien terveyden kannalta. Lähes 25 vuoden kokemus ulkoalueiden hoidosta on tuonut yritykselle vankan tietotaidon kyseisistä tehtävistä. Ammattitaitoinen ja oikein mitoitettu henkilöstön määrä mahdollistaa asiakkaan nopean palvelemisen kiireisimmissäkin tilanteissa.

Kiinteistönhoidon työtehtäviin kuuluu kesäaikana viheralueiden ja istutuksien hoitaminen. Syksyisin imuroidaan pudonneet lehdet nurmialueilta ja valmistellaan istutukset talvikauteen. Talvella suoritetaan lumien auraukset, liukkauden torjunta sekä lumen poiskuljetus. Tärkeää on myös muistaa painavan lumen ja jään poistaminen kattorakenteista. Keväisin päällystetyt alueet imulakaistaan ja pestään huolellisesti sekä istutetaan kesäkukat. Roskiksien tyhjentäminen ja ilmentyneen kulttuurijätteen poistaminen suoritetaan viikonpäivästä ja vuodenajasta riippumatta.

Teiden kunnossapitoa laajalla alueella

Teiden kunnossapidon puolella yrityksen suurimpia asiakkaita ovat: Hämeenlinnan kaupunki sekä tiehallinnon alaisuudessa toimivat Destia ja YIT- rakennus. Toiminta-alue on erittäin laaja. Tällä hetkellä Metsä-Mattila Oy suorittaa erilaisia teiden kunnossapitotehtäviä Päijänteen, Hämeenlinnan, Hyvinkään, Forssan sekä Kangasalan tiehoitopiirien alueella ja tarjoaa teiden kunnossapitopalveluita myös kuntasektorille sekä yksityisille tiehoitokunnille.

Palveluihin kuuluvat muun muassa: liikenneväylien piennarten niitto sekä vesakkojen raivaus, sorateiden kunnossapito, liikenneväylien auraus sekä liukkauden torjunta, liikenneväylien harjaukset ja pesut sekä teknisten laitteiden, kuten liikennemerkkien, sumupaalujen, opastetaulujen ja pysäkkikatoksien kunnossapito ja korjaus.

Kuljetuksia oheistoimintona

Erilaiset kuljetukset ovat kunnossapitopuolella jokapäiväisiä. Omalla kalustolla ja erinomaisella henkilökunnalla Metsä-Mattila Oy varmistaa asiakkailleen nopeat ja luotettavat kuljetukset, mitä moninaisimpiin tarpeisiin. Vaihtolava-autolla siirtyvät asiakkaiden roskalavat helposti tarpeiden mukaisesti.

Talvella sama kalusto on käytettävissä tehokkaaseen lumen poiskuljetukseen. Tehokkaiden kuormausmenetelmien ja suurien 20 kuution lumensiirtovaunujen ansiosta poiskuljetus on nopeaa ja täten asiakkaalle edullista.

Oikean kuormausmenetelmän valinta vaikuttaa myös oleellisesti turvallisuuteen. Aurausvallien kuormaaminen ruuvilingolla mahdollistaa poiskuljetuskaluston liikkumisen liikennevirtojen mukaisesti. Koska kuormausteho on erittäin suuri, kestää kuormaus myös vähemmän aikaa. Täten kuormauskalusto on myös vähemmän aikaa liikenteen haittana.

Wille-kiinteistökoneet ovat muuntautumiskykyisiä erinäisiin kuormaustehtäviin. Willeillä lastataan ja puretaan pikakiinnitteisten trukkipiikkien avulla helposti myös erilaisia kappaletavarakuormia.

Miika Nyrö

Lue seuraavaksi