Uutiset

Yleinen

Merenpohjan syvää biosfääriä tutkitaan poraamalla – kivien kätköissä jopa kolmannes maapallon biomassasta

Kuva: Wikipedia Commons - Mila Zinkova

Merentutkijat ovat nyt alkamassa selvittää tätä lähes tutkimatonta maaperää paremmin kansainvälisessä IODP-tutkimusohjelmassa, The Integrated Ocean Drilling Program. Vuonna 2004 käynnistyneessä ohjelmassa on mukana 24 maata, myös Suomi.

IODP on merkittävä tutkimusohjelma, sillä se on lähes ainoana pystynyt jo hankkimaan pitkäaikaista ilmastodataa myös herkiltä polaarisilta alueilta.

Observatorioita merenpohjaan

Tällä kertaa liikutaan kuitenkin eteläisemmillä leveysasteilla. Kansainvälinen tutkijajoukko on asentanut kaksi Cork-havainto-observatoriota (Circulation Obviation Retrofit Kit) North Pond -alueelle Atlantin keskiharjanteelle. Tarkoitus on kerätä dataa sekä kivi- ja sedimenttinäytteitä jopa kymmenen vuoden ajan.

North Pond sijaitsee keskellä Atlantin leveintä kohtaa noin Pohjois-Afrikan rannikon korkeudella. Se muodostuu 7–8 miljoonan vuoden ikäisestä laavakivestä noin kilometrin syvyydellä. Ympäröivällä alueella meri on yli neljä kilometriä syvä.

Retkeä johtivat Bremenin yliopiston tutkija Wolfgang Bach ja Etelä-Kalifornian yliopiston Katrina Edwards. Tutkimusalus Joides Resolution lähti matkaan Barbadokselta syyskuussa ja saapui satamaan Azoreille marraskuussa.

Cork-havaintolaboratoriot mahdollistavat erilaisten uusien kokeiden tekemisen merenpohjassa jopa viiden vuoden ajan. Ensimmäisen kerran tutkijat palaavat observatoriolle jo huhtikuussa.
Keitä ja mistä?

Tutkimuksen toivotaan tuovan vastauksia siihen, millainen tämä merenpohjanalainen mibrobiyhteisö on ja mikä on sen rooli kivilajina suhteellisen nuoren merenpohjan geologisessa kehityksessä.

Vielä ei tiedetä, onko syvän biosfäärin eliölajisto ainutlaatuinen vai sukua esimerkiksi avoimella merenpohjalla tai sedimenteissä eläville lajeille, ja mistä kivessä elävät mikrobit ovat tulleet – sedimentistä, vedestä vai jostain muualta?

Bioweb/TekniikkajaTalous.fi
 

 

Lue seuraavaksi