Uutiset

Yleinen

Megajoulet käyttöön Suomen Rehun sianrehuissa

Sianrehujen energia-arvojärjestelmä on muuttunut. Suomen Rehun sianrehuissa rehuyksiköistä luovutaan ja käyttöön otetaan megajoulet 7.9.2015 alkaen. Niin uusi kuin vanhakin energia-arvolaskenta perustuu rehuaineiden sisältämään nettoenergiaan (NE), jonka sika käyttää ylläpitoon ja tuotantoon. Uuden energiajärjestelmän muutoksen toteuttamiseen olemme saaneet arvokasta tietoa tutkimusyhteistyökumppaniltamme InVivolta, jolla on vahva kokemus nyt käyttöönotetusta ranskalaisesta INRA-AFZ –rehuarvojärjestelmästä. Vanha ja uusi järjestelmä arvottavat rehuaineita hieman eri tavoin, ja pelkän kertoimen käyttö vaihdettaessa rehuyksiköistä megajouleiksi onkin mahdotonta.Uusi kansainvälisesti yhteinen energia-arvon laskentatapa helpottaa eri raaka-aineiden ja rehuseosten vertailua yli rajojen. Rehun sisältämän kuidun arvottaminen tarkentuu huomattavasti, koska energialaskennassa on otettu käyttöön uusia kuidun mittareita. Rehun arvojen laskentaan saadaan lisää tarkkuutta myös laskemalla emakoiden ja muiden isojen sikojen rehuraaka-aineiden nettoenergia-arvo erikseen. Samassa yhteydessä uudistettiin myös rehun valkuaisarvon arviointi sekä tarkennettiin fosforin hyödynnettävyyttä. Uudet arvot käyttöön uuden sadon myötäMuutos on toteutettu niin, ettei siitä aiheudu asiakastiloille vaivaa. Käytännössä uusi järjestelmä vaikuttaa tilojen rehuoptimointeihin ja ruokkijan säätöihin. Asiantuntijamyyjät tekevät uudet vilja-tiivisteoptimoinnit nyt megajouleina. Samassa yhteydessä huomioidaan uuden sadon koostumus ja päivitetään sekä rehuarvot että ruokintakäyrät ruokintalaitteille. Optimi-palvelumme on rehuasiakkaillemme maksuton ja toimii ympäri vuoden.

Lue seuraavaksi