Uutiset

Yleinen

Massey Ferguson 6400- ja 7400-sarjat – valttina voimansiirto

Massey Ferguson 7485 Dyna-VT on kokoisekseen näppärä kone peltotöissä. Lyhyen akselivälin ansiosta kääntöympyrän halkaisija on vain 9,6 metriä. Lisävarusteena saatava täydellinen päisteautomatiikka helpottaa kuljettajan työtä entisestään.

Ulkoisesti mallisarjat eivät juuri toisistaan poikkea ja automiesten kieleen juurtunutta käännöskukkasta käyttäen, molemmissa sarjoissa on sama pohjalevy. Parempaa käännöstä odotellessa puhutaan mieluimmin perusrakenteesta.

Traktorit on suunnattu urakointiin ja vaativaan maatalouskäyttöön, mikä näkyy koneiden perusominaisuuksien ohella korkeana vakiovarustetasona ja pitkänä lisävarusteluettelona. Näihin traktoreihin on mahdollista hankkia kaikki ominaisuudet, joita on ylipäätään olemassa.

Ohjaamo

Ohjaamo on molemmissa sarjoissa sama. Näkyväisyys ohjaamosta on erinomainen kaikkiin suuntiin kapeiden pilareiden ja suurten lasipintojen ansiosta. Materiaalit ovat kulutusta kestäviä ja likaa hylkiviä. Vaalea verhoilu lisää valoisuutta ja tilan tuntua entisestään.

Hallintalaitteiden sijoittelu on onnistunut ja useimmin käytettävät toiminnot on keskitetty oikean kyynärnojan jatkeelle. Istuimen ja ohjauspyörän säädöillä sopiva ajoasento löytyy kaikille kuljettajille.

Äänettömän ohjaamon mukavuutta parantava ilmastointilaite on vakiona ja valinnaisesti se on saatavana automaattisena. Kääntyvässä ilmaistuimessa on lantiotuen säätö, sekä kyynärnojan etäisyyden ja korkeuden säädöt. Lisävarusteena traktoriin saa Dual Stage –ohjaamojousituksen ja Quad Link –etujousituksen, joilla ajomukavuus nousee aivan uudelle tasolle.

Moottorit

Massey Ferguson jakaa mallistot teholuokan perusteella kahteen ryhmän, keskitehoisiin ja suuritehoisiin traktoreihin. Tämä 150 hevosvoiman kohdalla kulkeva jakolinja näkyy traktoreiden varustelussa muuallakin, joten sen avulla malliston hahmottaminen helpottuu.

Keskitehoisten mallien voimanlähteenä on kahta poikkeusta lukuun ottamatta Perkins ja suuremmissa malleissa oman konsernin SisuDiesel. Kaikki moottorit ovat välijäähdytettyjä turboja, Common rail –yhteispaineruiskutuksella.

Keskitehoisten kaksi pienintä mallia saa puhtinsa Perkinsin nelipyttyisestä ja suuremmat 120 – 150 hevosvoimaiset mallit kuusisylinterisestä Perkinsistä. Poikkeuksen rintamaan tekevät mallit 6460 ja 6470 joiden pellin alla on Linnavuoren neloset, nimellistehoiltaan 115 ja 125 hevosvoimaa.

Moottorin ominaisuuksia suurempi vaikutus poikkeuksella on traktoreiden strategisiin mittoihin. 600 kiloa pienempi omapaino ja 45 senttiä lyhyempi kokonaispituus tekevät niistä erinomaisesti etukuormainkäyttöön sopivia koneita.

Malliston järeimmät traktorit ovat kaikki varustettu kuusi sylinterisillä SisuDiesel moottoreilla. Alle 200 hv mallit 6,6 ja sitä suuremmat mallit 7,4 litraisilla koneilla. Suurimmat moottorit ovat saatavissa vain 6400 versioina, eli Powershift –laatikolla.

Moottorin lisäteho voimanottokäytössä ja kuljetusajossa on mahdollinen ja tarpeellinen vain 6400 –sarjassa. 7400 –traktoreissa vastaavien mallien moottorit on ohjelmoitu antamaan saman vääntömomentin, kuin sisarmallit antavat lisäteholla. Portaaton voimansiirto tasoittaa myös osaltaan tilannetta.

Dyna-6 –voimansiirto

MF 6400 –sarjan traktoreiden voimansiirto on edistyksellinen Dyna-6 powershift. Pikavaihteita laatikossa on kuusi ja neljä aluevaihdetta voidaan valita kytkimeen koskematta. Ryömintänopeudet ovat saatavissa lisävarusteena.

Lähes kaikki edellä kerrottu kuuluu toki vakiovarustukseen jo useimmissa traktoreissa, mutta Dyna-6 erottuu edukseen hallintalaitteillaan. Päävaihdevipu on käteen istuva T-kahva oikean kyynärnojan jatkeella. Vipua eteen tai taakse liikuttamalla vaihdetaan suuremmalle tai pienemmälle. Painamalla vivun päässä olevaa nappia samanaikaisesti vaihtuu nopeusalue.

Vakiovarusteisiin kuuluva Dyna-6 Speedmatching –pikavaihdeautomatiikka hakee automaattisesti nopeuteen sopivan pikavaihteen aluetta vaihdettaessa. Ominaisuutta arvostaa erityisesti raskasta perävaunua vedettäessä.

Vaihteiston käytön kannalta tärkein elementti on ohjauspyörän vasemmalle puolelle sijoitettu Power Control –vipu, jolla hallitaan kaikkia vaihteiston toimintoja sormenpäillä. Vipu toimii normaalina suunnanvaihtajana siirrettäessä ääriasennosta toiseen. Pienempi liike vivusta vaihtaa pikavaihteen ylös tai alaspäin ja samanaikainen kytkinpolkimen painallus vaihtaa nopeusalueen. Nostettaessa vipua ohjauspyörää kohti se toimii käsikytkimenä, mitä voi hyödyntää vaikka vedonvapauttimena kuormaintyössä.

Ajomukavuuden kannalta tärkeä varuste on suunnanvaihdon pehmeydensäätö Comfort Control. Suunnanvaihdon ärhäkkyyden voi säätää portaattomasti vaihdevivun viereen sijoitetulla kiertokytkimellä tilanteen mukaan.

Lisävarusteena saatava Dyna-6 AutoDrive automatiikka vapauttaa kuljettajan keskittymään täysin ohjaamiseen ja työkoneen hallintaan. Automatiikkaa hallitaan selkeällä, suurikokoisella potikalla. Säätimessä on kolme perusasetusta, täysin manuaalinen hallinta, SpeedMatching ja AutoDrive.

AutoDrive säätimessä on automatiikat erikseen kuljetus- ja peltoajoa varten. Kuljetusajon automatiikka vaihtaa säätimellä valitussa kierroslukukohdassa pikavaihdetta ja aluevaihdetta ylöspäin. Alaspäin vaihto tapahtuu moottorin kierrosten laskiessa noin 20 %. Peltoajon automatiikka toimii vastaavasti, mutta vaihtaa vain pikavaihteen.

Portaaton Dyna-VT

Massey Fergusonin portaaton voimansiirto on peräisin samaan AGCO –konserniin kuuluvalta sisarelta Fendtiltä, jota voidaan pitää kaupallisessa mittakaavassa alan pioneerina. Laatikko on suoraan sama, mutta voimansiirtoa ohjaavat ohjelmistot on räätälöity Massikkaan sopiviksi. Valmis, käytännön työssä testattu tekniikka on toiminut ongelmitta ja vahvistanut osaltaan merkin asemaa vaativimmissa käyttökohteissa.

Portaattoman voimansiirron avulla ajonopeutta voidaan säätää minimistä maksimiin ilman nykimistä tai vedon katkeamista. Moottorin kierrosluku voidaan pitää samaan aikaan vakiona, jolloin myös voimanotot pyörivät vakionopeudella ajonopeudesta riippumatta. Tyypillisimmät portaattoman voimansiirron kannattajat löytyvätkin noukinvaunujen ja vastaavien voimanottokäyttöisten työkoneiden käyttäjistä, joille nopeuden joustava muuttaminen on välttämätöntä.

Dyna-VT:llä ajaminen

Dyna-VT –voimansiirron yhteydessä käytetään edellä esiteltyä Power Control –vipua vastaavaan tapaan kuin Dyna-6 traktoreita ajettaessa. Suunnanvaihto tapahtuu liikuttamalla vipua ääriasennosta toiseen ja nopeutta säädetään pienemmällä liikkeellä eteen tai taakse.

Yksinkertaisimmillaan ajonopeutta hallitaan valitsemalla nopeusalue painikkeesta ja työntämällä oikean kyynärnojan Dyna-VT –vipua kunnes haluttu nopeus on saavutettu. Käytännössä hallinta tapahtuu hyödyntämällä järjestelmän valinnaisia ajotapoja ja automatiikkaa.

Ajonopeuden esivalinta on tehtävissä erikseen molemmille nopeusalueille oikeassa konsolissa olevilla SV1 ja SV2 –kiertokytkimillä. Nopeusalue valitaan kyynärnojaan sijoitetulla katkaisijalla ja asetettua nopeutta voidaan muuttaa ajon aikana kiertokytkintä kiertämällä.

Supervisor -tehonkäytön ja vetositkeyden hallinta optimoi moottorin kuormituksen ja ajonopeuden suhteen. Suhdetta säädetään kiertokytkimellä ja se ohjaa voimansiirron toimintaa taustalla jatkuvasti. Käytännössä Supervisor alentaa ajonopeutta moottorin kuormituksen ylittäessä säädetyn raja-arvon ja ajonopeuden ohjelmoitu esivalinta pyrkii palauttamaan sen heti kuormituksen keventyessä.

Ajotapoja on edellä mainittujen viputoimintojen lisäksi kolme erilaista poljintoimintoa. Maantieajoon raskailla kuormilla ja muuhun raskaaseen vetoon sopii parhaiten automaattivaihteiston tapaan toimiva Power –poljintoiminto. Poljinta painamalla ajonopeus kasvaa ja järjestelmä pyytää moottorilta tarvittavan tehon.

Kevyeen ajoon tarkoitettu Economy –poljintoiminto muuttaa välityssuhdetta suuremmaksi moottorin maksimikierrosluvulla 1800 r/min. Näin huippunopeus saavutetaan pienemmällä kierrosluvulla ja vähemmällä polttoaineen kulutuksella.

Voimanottotoiminto on parhaimmillaan voimanottokäyttöisten korjuukoneiden vedossa. Polkimella voidaan ajonopeutta vaihdella joustavasti tarpeen mukaan voimanoton kierrosten pysyessä vakiona. Kuljettajan kädet ovat koko ajan vapaana työkoneen hallintalaitteiden käytölle.

Voimaa työkoneille

Voimanulosoton nopeudet ovat kaikissa malleissa 540 ja 100 r/min, sekä mallista riippuen vakiona tai lisävarusteena saatava säästövoimanotto 540 E. Keskitehoisiin 6400 –sarjan malleihin on lisäksi saatavissa ajovoimanotto. Lisävarusteena tilattavan etuvoimanoton nopeusvaihtoehdot ovat keskitehoisissa malleissa 540 ja 1000r/min, kun suuritehoisissa nopeus on aina tonninen.

Voimanoton kytkentä tapahtuu perinteisesti napeilla tai automatiikalla. Automaatti kytkee voimanoton pois, kun vetovarret nostetaan ylös ja päälle kun varret lasketaan. Ajonopeuden ylittäessä 25 km/, kytkeytyy voimanotto pois päältä.

Hydrauliikka on keskitehoisissa 6400 sarjan malleissa vakiona avoin ja öljyntuotto on 57 + 33 l/min, joista pienempi on traktorin omille järjestelmille öljyä antavan pumpun tuotto. Kaikissa 7400 sarjan traktoreissa ja suuritehoisissa 6400 –sarjalaisissa järjestelmä on kuormantunteva ja tuotto vakiona 110 l/min. Vastaava hydrauliikka on saatavissa lisävarusteena keskitehoisiin malleihin. Suuriin portaattomiin on saatavissa 150l/min tuottava järjestelmä tilauksesta.

Nostolaitteiden ja työhydrauliikan ohjaukseen on tarjolla laaja kirjo eritasoisia järjestelmiä. Yksinkertaisimmillaan se on perinteinen sähköinen ohjaus ja pisimmälle vietynä täydellinen, ISOBUS –yhteensopiva Datatronic 3 hallintajärjestelmä.

Helposti hallittava kokonaisuus

Massey Fergusonin suunnittelussa on onnistuttu luomaan huipputekniikalla traktorin päivittäistä käyttöä tehostavia ominaisuuksia. Varsinainen toteutuksessa onnistuminen näkyy kuitenkin parhaiten tekniikan yksinkertaisena ja selkeänä hallittavuutena. Hyvinkin vaativaa tekniikkaa kuljettaja voi käyttää heilauttamalla sormeaan, ilman tietoa siitä mitä pellin alla tapahtuu.

Kiertokytkimillä toteutetuista säätimistä kuljettaja näkee yhdellä vilkaisulla, mihin arvoihin mikäkin säädin on asetettu. Sopivien säätöjen hakeminen onnistuu perstuntumalta huomattavasti helpommin, kuin vilistäviä numeroita ihmettelemällä.

Massey Ferguson –traktoreista saat lisätietoa K-Maatalouden nettisivuilta www.k-maatalous.fi

Lue seuraavaksi