Uutiset

Yleinen

Martti Marttila sahaa puutavaraa siirrettävällä Kara Master Mobil –pyörösahalla

Sahausurakointia kokemuksella

Sahauskokemusta Martti Marttilalla on reilut 35 vuotta vaikka omissa nimissä urakoinnin hän aloittikin maaliskuussa 1989 ostamalla uuden KARA IVS –pyörösahan. Sitä ennen hän toimi isänsä Niilo Marttilan apumiehenä ja peräsahurina. Isä Marttila sahasi puurunkoisella, mutta kuitenkin jo hydraulisyöttöisellä KARA-pyörösahalla.

Sahausurakoinnin ohessa Marttila viljelee kotitilaansa. Viljelyssä on kaikkiaan 48 hehtaaria. Vuodesta 2007 lähtien kevättoukotyöt on hoitanut Marttilan serkku, koska kevät on sahurilla kiireistä aikaa, varsinkin kun siirrettävät pyörösahat ovat paikkakunnalla vähentyneet viime vuosina merkittävästi. Puinnit ja syystyöt Marttila hoitaa itse. Sahauksien ja peltotöiden lisäksi Marttila on urakoinut vuodesta 2003 lähtien kesät kahdella traktorilla turvesoilla parkanolaisen Juha Kalliokosken aliurakoitsijana. Turpeen käännössä Marttilalla on Fiatin 85-90 ja jyrsimen edessä Valmetin 8400. Talvisin Marttila tekee metsätöitä omassa metsässä.

Marttilan sahaussesonki kestää normaalisti helmikuulta kesäkuulle. Muulloinkin hän toki tekee pienempiä sahauksia, kuten tonttipuita ja myrskykaatoja, mutta keväällä Marttila sahaa pitkää päivää ja viikonloppuisin. Tänä keväänä sahaukset saatiin kuitenkin käyntiin vasta maaliskuun puolella, koska oli poikkeuksellisen kova talvi. Päivässä Marttilan sahan läpi menee noin 80-100 tukkia. Sahan siirtoja tulee aikaisempaa harvemmin, koska usein sahauspaikalla on useamman asiakkaan puita.

KARA Master Mobilin ominaisuuksia

Marttilan uudessa KARA Master Mobil -pyörösahassa on läpisahattava (kaksiosainen) pöytä, jonka pituus on 9 metriä ja leveys 0,7 metriä. ”Uuden pöydän ansiosta sahalla pystyy helposti sahaamaan jopa 10-metrisiä puita ja aikaisempaa leveämpi pöytäkin on hyvä parannus”, kertoo Marttila. Terän halkaisija KARA Masterissa voi olla 800–1200 mm ja 1000 mm terällä hyötyleikkuukorkeus on 395 mm. Marttilan sahassa terän halkaisija on 950 mm. Mittalaite on KARA:n LS360-elektronimittari, jonka mittaskaala on 13–300 mm käsittäen 120 mittaa ja halkaisuvarat. Mittalaite toimii verkkovirralla, joka saadaan traktorista invertterin avulla. Pöydän syöttönopeus on portaaton välillä 0-140 m/min ja syöttö tapahtuu yksivipukäytöllä, mikä on myös ehdoton parannus Marttilan mielestä.

KARA Masterissa on esiohjattu kuormitussäätöinen ja kuormantunteva hydrauliikka. Pöydän ja suuntaavan telisyöttötelan ohjaus tapahtuu kuormituksen mukaan portaattomasti. Hydrauliikkapumppu on kaksoispumppu ja öljysäiliön tilavuus on 115 litraa.

Tehoa KARA Master vaatii sähkömoottorikäytöllä 45 kW, 1500 r/min ja traktori- ja polttomoottorikäytöllä 50 kW. Marttilalla sahan käyttökoneena on Zetor 8540, jossa on tehoa riittävät 85 hv (62 kW). ”Hyvin on Zetor kestänyt sahan edessä, mittariin on kertynyt jo 11 000 tuntia”, toteaa Marttila. Polttoainetta Zetor vie sahan pyörityksessä noin 6-7 litraa tunnissa.

KARA Master Mobilin vakiovarusteisiin kuuluvat: hydraulisesti säädettävät kuljetuspyörät, vetopuomi, työskentelytaso, työkalulaatikko, 4 hydraulista tukijalkaa sekä 6 teleskooppijalkaa, vatupassit kaikissa rungon osissa ja sivulle taittuva vastaanottopääty. Sen sijaan hydraulisesti pystyyn nouseva syöttöpääty on lisävaruste. ”KARA Master Mobil on todella nopea ja helppo pystyttää ja kasata, aikaa kuluu noin 15–20 minuuttia paikasta riippuen”, kertoo Marttila.

Lisävarusteina KARAan saa KARA-88-teroituskoneen, joka toimii 12 voltin jännitteellä, purupuhaltimen, välivaihdon kuudella kiilahihnalla traktorikäytölle, tukinnostimen, suojakatoksen sekä yläterän hydraulimoottorilla. Kaikki nämä varusteet ovat myös Marttilan uudessa sahassa.

KARA Master Mobilen yksinsahausvarusteet

Marttilan uusi KARA Master Mobil on yksinsahausvarusteilla, jolloin sahaus hoituu ilman niin sanottua ”peräsahuria”. Tukinnosto maasta sahan pöydälle tapahtuu hydraulisen nostimen avulla selkää rasittamatta. Hydraulinen tukinsiirrin-pyöritin puolestaan pyörittää tukin oikeaan sahausasentoon ja suuntaa sen sivusuunnassa. Lisäksi se suuntaa pelkan mittaria vasten joko manuaalisesti tai pelkansuuntausautomaatin avulla, nostaa jatkosahattavat pinnat takaisin pöydälle pintakuljettimelta ja kaataa isonkin pelkan hallitusti yhdessä pelkankaatolaitteen kanssa.

Pituussuunnassa noin 1,5 metriä liikkuva tukinsiirrin helpottaa huomattavasti eripituisten tukkien käsittelyä.

Hydraulinen tukinkiinnitin saa myös kiitosta Marttilalta. Jäiset ja liukkaat tukit on usein hankala kiinnittää tukevasti sahapöytään, mikä vaikuttaa sahaustulokseen. Kiinnittämisen aikana pöytä on paikallaan ja tukinsiirtimellä voidaan pitää tukkia paikallaan, kun kiinnitin ajetaan hydraulisesti tukin takapäähän.

Pelkan ja pintojen käsittely on helpottunut entisestä. KARA-pelkansuuntausautomaatti, -pelkankaatolaite ja -pintakuljetin keventävät ja nopeuttavat oleellisesti sahaajan työtä. Pelkansuuntausautomaatti toimii siten, että tukinsiirrin painaa pelkan mittavasteen ja sahauslinjan suuntaiseksi napin painalluksella. Pelkankaatolaite on tukinsiirtimen apulaite, jolla raskaskin pelkka kaadetaan tukinkiinnittimen liukukärjellä pöydälle.

Hydraulisella pintapyörällä varustettu pudotuslaite poistaa valmiin sahatavaran pöydältä pudotinläpän avulla. Pintapyörä pitää myös pystyssä syöttöpäähän jatkosahattavaksi palautettavan pinnan. Ketjuvetoinen pintakuljetin helpottaa jatkosahattavien pintojen ja särmättävien lautojen varastointia ja joustavaa käsittelyä sahan pöydän takana. Pintakuljettimelta jatkosahattavat kappaleet nostetaan takaisin sahan pöydälle tukinsiirtimen liukukärjellä.

Hydraulitoimisen yläterän Marttila kehuu olevan ehdoton lisävaruste. Enää ei tarvitse kiipeillä liukkaalla sahauspöydällä moottorisahan kanssa halkomassa tyvipöllejä ja ylisuuria tukkeja, vaan kaikki hoituu kytkimiä käyttämällä.

Uuden KARA Master Mobil –pyörösahan tärkeimmät ominaisuudet Marttilan mielestä ovat: nopea ja helppo sahan pystytys ja kasaus, kätevä yläterä, aikaisempaa nopeampi sahapöytä ja yksivipusyöttö.

Kallion Konepaja Oy

Kallion Konepaja, KARA, on vuonna 1918 perustettu perheyritys, jonka päätuote on alusta alkaen ollut pyörösaha. Tänä päivänä KARA tunnetaan maailmalla johtavana yksiteräisten pyörösahojen valmistajana ja kehittäjänä. KARA-sahoilla sahataan lähes 70 maassa mitä erilaisimmissa olosuhteissa. KARA-tuotevalikoimaan kuuluvat pyörösahojen lisäksi särmä- ja katkaisusahat, teroituskoneet, kuljettimet ja kokonaiset sahalaitokset. Yrityksen toiminta-ajatuksena on valmistaa korkealaatuisia, turvallisia ja ergonomisia sahakoneita asiakaslähtöisesti vuosikymmenien kokemuksella.

Miika Nyrö

Lue seuraavaksi