Uutiset

Yleinen

Maitosektorin ongelmat kärjistyneet entisestään

MTK:n maitovaliokunta esitti maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpolle syvän huolensa suomalaisten maidontuottajien ja koko maitosektorin tilanteesta Suomessa. Markkinoiden kriisiytyminen Venäjän asettaman maitotuotteiden tuontikiellon seurauksena on kärjistänyt maitosektorin vaikeaa tilannetta entisestään. Maitovaliokunta kävi tapaamassa ministeri Orpoa 16.9.2014.

Venäjän asettamien pakotteiden vaikutusten lieventäminen ja kiintiöjärjestelmän päättyminen

Maitovaliokunta muistuttaa, että Venäjän asettamat pakotteet vaikuttavat erityisesti suomalaiseen maitosektoriin ja suomalaisiin maidontuottajiin. Lopullisia vaikutuksia on mahdoton arvioida, mutta jo tässä vaiheessa on selvää, että ne tulevat olemaan huomattavat erityisesti nyt, kun kiintiöjärjestelmän poistuminen ja kasvava tuotanto EU:ssa voimistavat sen vaikutusta. Koska kyse on täysin poliittisesta toimesta, on väärin, että seuraukset maksaa vain pieni maidontuottajien joukko.

Kansallisessa lisäbudjetissa on varattu noin 20 miljoonan euron määräraha Venäjän asettamien pakotteiden seurausten lieventämiseen. Maitovaliokunta katsoo, että maitosektorille tuleva osuus tulisi jakaa kaikille maidontuottajille koko maassa samansuuruisena litratukena. Lisäksi Maitovaliokunta edellyttää, että myös EU:n tasolla ryhdytään nopeisiin toimiin suoraan tuottajille kohdistuvan kriisiavun saamiseksi vientikiellosta eniten kärsineille alueille. Maitovaliokunta toivoo, että Suomi olisi aloitteellinen EU-alueen määränhallintamekanismin rakentamisessa.

Etelä-Suomen lypsylehmäpalkkio ja tilojen maksuvalmiusongelmat

Nykyinen maidon tuotantotuki muuttuu CAP-tukeen kuuluvaksi lypsylehmäpalkkioksi ja kuukausittainen tukimaksatus loppuu. Vuonna 2015 tuki maksetaan kahdessa erässä, joista ensimmäinen erä maksetaan syksyllä 2015 ja toinen erä vasta vuoden 2016 puolella. Tällä hetkellä – kun maidon tuottajahinta on laskenut noin 15 % ja normaalisti keväällä maksettavaa jälkitiliä tuskin pystytään maksamaan –  tukikatkoksella on erittäin vakavia vaikutuksia tilojen kassavirtaan. Maitovaliokunta on erittäin huolissaan tilojen maksuvalmiuden säilymisestä.

Maitovaliokunta vaatii, että A- ja B-tukialueille maksettavan lypsylehmäpalkkion maksatusaikataulu määritetään siten, että mahdollisimman suuri osa tuesta maksetaan ainakin ensimmäisenä vuonna ennakkona jo huhti-toukokuussa. Maitovaliokunta pyytää hallintoa selvittämään ja ottamaan käyttöön myös tilojen kustannuksia alentavia toimia, joilla tuottajien asemaa voidaan helpottaa.

Pohjoisen tuen tukirajoitteen seuraaminen

Pohjois-Suomen kansallinen tuotantotuki maksetaan ensi vuonna nykyiseen tapaan kuukausittaisena litratukena. Uutena elementtinä on se, että kaikille tuotetuille litroille maksetaan tukea. Tällä hetkellä tuki maksetaan täysimääräisenä kiintiön sisällä tuotetuille litroille ja tiettynä, vuosittain päätettävänä prosenttiosuutena kiintiön ylittäville litroille.

Uudessa järjestelmässä huolta aiheuttaa se, ettei siinä ole elementtiä, jonka avulla pohjoisen tuen rajoitteen noudattamista seurataan. TNS-gallupin keväällä tekemän tutkimuksen mukaan tuotanto tulisi kasvamaan C-tukialueella noin viidellä prosentilla nykyisestä vuoteen 2020 mennessä, jos viljelijöiden suunnitelmat toteutuvat. Kasvava tuotanto johtaisi tuen leikkautumiseen. Pahimmillaan tilanne saattaa johtaa jopa siihen, että EU-komission virkamiehet kyseenalaistavat koko tuen tarpeellisuuden. Maitovaliokunta että, että hallinto ottaisi rajoitejärjestelmän käyttöön pohjoisen tuen jatkon turvaamiseksi.

TP

Lue seuraavaksi