Uutiset

Yleinen

Maatiloilla opetellaan markkinataloutta

Tänään on lähes mahdotonta varmasti tietää, onko myyntihetki ajoitettu oikein. Nyt näyttää siltä, että tämän vuoden viljat piti myydä jo viime vuonna ennakkoon. Toisaalta, kun kuitenkaan tulevan kasvukauden olosuhteista emme tiedä, saattaa joku tehdä hyvän tilin viivästyttämällä myyntejä ensi vuoden syksyyn. Myyntien ajoittaminen ei siis ole niin selkeää kuin aiemmin.

Hankintojen ajoittaminen on talouden pidon toinen puoli. Panosten hintavaihtelut ovat olleet merkittäviä ainakin polttoaineiden ja lannoitteiden kohdalla. Nämä ovat noudatelleet yleistä kysynnän ja tarjonnan lakia. Hinta on ollut päivän hinta. Pitkällä aikajänteellä maatiloilla on siirrytty entistä enemmän polttoainetta vähemmän kuluttavaan suorakylvöön ja ostolannoitteiden sijasta on siirrytty enemmän karjanlantaan sekä heikkotuottoisimpien lohkojen viljelemättömyyteen. On siis sopeutettu toimintaa panosten hintojen muutoksen mukaisesti.

Tärkeä välitilinpäätös

Jos välitilinpäätöksen yhteydessä tarkastellaan vain yhtä vuotta, mitä maatiloilla pitäisi tehdä markkinataloudessa menestyäkseen?

Jos viljaa on myyty runsaasti viime keväänä, saattaa välitinpäätös näyttää reilua plussaa ja syntyy verotuksellista tarvetta aikaistaa hankintoja. Luonnollisin valinta on hankkia sellaisia panoksia, joita joka tapauksessa tullaan tarvitsemaan.

Tässä kohtaa voidaan sanoa, että jos lannoitehankintojen jälkeen on yhä tasaustarvetta, seuraavaksi voidaan harkita kasvinsuojeluaineiden hankintaa. Näissä tuotteissa kausiportaat ovat vielä voimassa. Siis hinnat ovat ennakkokaudella noin 10 % edullisempia kuin käyttökaudella. Tämä on rahanarvoinen etu, joka kannattaa hyödyntää. Siis varaus kannattaa tehdä jo ennakkoaikaan, vaikka aineet tulevat maksuun vasta, kun ne haetaan kaupasta keväällä.

Kaudelta 2007 tehdyn Iso-Vilja tutkimuksen perusteella, tilat käyttivät kasvinsuojeluun vehnällä, alle 4000 kilon hehtaarisadolla 19 € ja yli 5000 kilon hehtaarisadolla 37 €. Samassa tutkimuksessa ohralla vastaavat luvut olivat 21 € ja 45 €. Kun huomioidaan kaikki viljelyhehtaarille käytettävät panokset, kasvinsuojelun osuus on melko pieni.

Tulevalle kaudelle aineiden hinnoissa ei tapahdu merkittävää muutosta, paria poikkeusta lukuun ottamatta. Voidaan siis sanoa, että toimittajien välinen terve kilpailu pitää hintatason kurissa.

Hinnat nousussa

Suurimmat muutokset koskevat glyfosaattia ja fenoksiherbisidejä (eli MCPA- tuotteita). Alustavien tietojen mukaan glyfosaatin hinta olisi yli kaksinkertainen ensi kaudella. Glyfosaatin hinta on ollut alhaisella tasolla, jonka myötä kysyntä on kasvanut.

Siis on enemmän kysyntää kuin tarjontaa. Uudessa tilanteessa tavaran valmistajat ovat vastanneet kysyntään ja pyrkineet varmistamaan itselleen riittävästi raaka-aineita tuotantoa varten. Tällä tavalla raaka-aineista on syntynyt niukkuutta ja niiden hinta on noussut.

Markkinoille on siis tulossa enemmän glyfosaattia, mutta korkeammalla hinnalla kuin aiemmin. Kun on veikattu kysynnän ja tarjonnan tasaantumista, niin todennäköisimpänä on pidetty, että vasta vuoden 2010 aikana glyfosaattimarkkinat tasaantuvat.

Fenoksien hinnannousuksi on esitetty + 20 – 25 %. Tämän on sanottu johtuvan öljyn kalleudesta. Tosin öljyn hinta on tullut alas viime viikkoina runsaasti. Onneksi kasvinsuojeluaineissa on korvaavia tuotteita fenokseille.

Suunnittele hankinnat

Kun koittaa seuraava kylmä ja kalsea päivä, jolloin ulkotyöt ei maistu, niin silloin on hyvä hetki kaivaa esiin viime kesän viljelymuistiinpanot ja suunnitella tulevaa kautta. Kasvinsuojeluhankinnoissa perusasioiden hoitaminen on melko helppoa.

Tarkista pahimmat rikat, joita pellolla on havaittu. Valitse sitten niihin tehoavat aineet. Esimerkiksi maatilalla, jossa on viljellään runsaasti nurmea, perusaineeksi voidaan valita Starane XL, joka soveltuu hyvin nurmien rikkatorjuntaan myös pohjavesialueilla. Viljapellolla samalla tuotteella torjutaan matara ja saunakukka, myös savikka lähtee sopivalla seoskumppanilla.

Aina kannattaa valita niin laajatehoinen rikka-aine, että sen käyttöarvo säilyy olosuhteiden muuttuessa. Tautiaineissa ja hyönteistorjunnassa on syytä ylläpitää perusvarastoa, koska yleensä taudit ja hyönteiset ilmaantuvat yllättäen. Akuutissa tilanteessa käyttökaudella tavaran saatavuus on suurin huolenaihe ja hinta on se, mikä laskussa lukee.

Näillä markkinatalouden lyhyen oppimäärän ohjeistuksilla lähdetään uuteen kasvukauteen. ”Harjoittamaan maailman pohjoisinta kaupallista maataloutta”, kuten ministeri sanoi. Uusi kevät koittaa taas muutaman kuukauden kuluttua.

Petri Lintukangas, Berner Oy/Kasvinsuojeluosasto

Lue seuraavaksi