Uutiset

Yleinen

Maatalousurakointiinkin räätälöity työehtosopimus

Turvetuotantoalan työehtosopimuksen soveltamisalaa laajennettiin maatalouden traktoriurakointiin. Sopimus ulottuu syksyyn 2013 asti.

Koneyrittäjät ovat katsoneet, että tarvitaan selkeät toimintamallit työvoimakysymysten hanskaamiseksi, kertoo toimitusjohtaja Matti Peltola Koneyrittäjistä.

Tätä taustaa vasten Koneyrittäjät ja Puuliitto päättivät laajentaa turvetuotantoalan työehtosopimuksen soveltamisalan sellaiseen kone- ja traktoriurakointiin, jossa entuudestaan ei ole olemassa työehtosopimusta. Työehtosopimuksen soveltamisala ulotettiin traktori- ja koneurakointiin kuitenkin pois lukien maarakennus- ja metsäkonealan työt. Usein traktoriurakointia harjoitetaan vuoden mittaan useammalla toimialalla. Turvetuotantoalan työehtosopimuksen mukaan työhön sovelletaan työehtosopimusta, minkä alan töissä työntekijä suurimman osan vuotta työskentelee.

Koska turvetuotantoalan sopimus oli jo valmiiksi räätälöity kausiluontoiseen työhön, se sopii erityisesti työnantajille, jotka tarvitsevat esimerkiksi vain kesäkaudeksi työvoimaa. Työehtosopimuksen työaikakäytännöt soveltuvat myös hyvin vaihtelevaan urakointirytmiin.

Samoin sopimuksessa on kirjattu toimivat menettelyt sääesteiden osalta, missä korostuu etukäteen sovittavat pelisäännöt menettelytavoista esimerkiksi sateen estäessä urakoinnin. Tällainen tilannehan on perin tuttu vaikkapa urakoitaessa säilörehun tekoa.

Monesti yrittäjällä aika on kortilla ja omaehtoiseen perehtymiseen työvoimakysymyksiin ei jää riittävästi aikaa. Tällöin oman työnantaja- ja yrittäjäjärjestön palvelut ovat kysyttyjä ja tarpeellisiksi todettuja. Ja samalla puhelulla on monesti setvitty myös liikennetraktorien liikennelupa- ja polttoainekysymykset reilaan, muistuttaa aluepäällikkö Ari Pihlajavaara Koneyrittäjistä.

 

Lue seuraavaksi