Uutiset

Yleinen

Maatalouden uudet ympäristöehdot eivät saa ohjata ympäristöä vastaan

Raivaanko vai jätänkö liittymättä ympäristöohjelmaan? -kysymys tulee uudessa tilanteessa monen viljelijän mieleen, arvioi ympäristöjohtaja Liisa Pietola MTK-Pohjois-Suomen kevätkokouksessa 29.4.2014 Haapavedellä.

Uusi maaseutuohjelma on juuri hyväksytty kansallisesti. Ympäristötoimilta odotetaan vaikuttavuutta. Ennen kaikkea viljelijöillä on oikeus odottaa ympäristön tilan paranemista toimenpiteillä, joihin heitä uudella ympäristökorvausohjelmalla kutsutaan tai nitraattiasetuksella haastetaan. Monille tiloille kynnyskysymykseksi on nousemassa lannan fosforin käyttökelpoisuuden nosto 100 prosenttiin. Käytännössä tämä tarkoittaa lannan levityspinta-alan lisäämistarvetta.

Raivattu pelto päästää enemmän kasvihuonekaasuja ilmaan eikä pidätä ravinteita kuten vanha pelto. Siksi ympäristöpolitiikassa tulisi tukea ratkaisuja, jotka kannustavat viljelijöitä kunnostamaan ja viljelemään vanhoja peltoja. Pietolan mukaan lannan fosforin käyttökelpoisuuden nosto sadaksi prosentiksi luo sekä viljelijöille että ympäristölle turhaan uusia ongelmia.

– Kasvava sato sitoo kaasuja ja ravinteita. Ympäristötoimien punainen lanka tulisi olla kasvun ja sen tarvitsemien rakennusaineiden riittävä tukeminen. Nollataseiden sijaan tulisi tavoitella ympäristön kannalta siedettäviä lannoitustasoja. Nyt kasvun rakennusaineita pyritään turhaan rajoittamaan.  On yleisesti tiedossa, ettei kaikki lannan fosfori ole käyttökelpoista, koska kestää aikansa ennen kuin hajottajat tekevät työnsä maaperässä ja vapauttavat fosforin lannan kuidusta.

Esimerkki on osa suurempaa kokonaisuutta: Ympäristöpolitiikka vaikuttaa huomattavasti maatalouden toimintaedellytyksiin. Nopeat muutokset mm. ravinteiden laskennassa voivat tilalla johtaa ympäristön kannalta haitallisiin ratkaisuihin mutta olla välttämättömiä taloudellisen toiminnan kannalta. Eläinpaikkoihin on investoitu, eikä tuotantoa eli lannan määrää voida yhtäkkiä supistaa kuten lannan fosforin käyttöä ympäristökorvausohjelmassa.

Toinen ajankohtainen esimerkki maatalouden toimintaedellytysten rajoittamisesta ympäristötoimilla, jotka voivat kääntyvät ympäristöä ja vastaan, on nitraattiasetuksen lannanlevityspäivämäärät.

– Jos lannan levitys pyritään ohjaamaan syyslevityksen sijaan keväälle, riski maan tiivistymiselle on suuri. Tiivis maa puolestaan kasvaa huonosti ja haittaa vesien ja ilmaston suojelua.  

TP

Lue seuraavaksi