Uutiset

Yleinen

Maatalouden ratkaisu ilmastotalkoisiin on tuottavuus

Viljelijät ovat valmiita ilmastotalkoisiin. Ratkaisuna on Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n linjaama ilmastoälykäs maatalous (Climate Smart Agriculture). Tämä tarkoittaa panostamista viljelymaan hyvinvointiin ja satotasoihin. Aihe oli esillä maailman viljelijäjärjestön (World Farmers’ Organisation, WFO) viesteissä juuri päättyneessä UN Climate Summitissa. Maataloudesta johtuvia kasvihuonekaasupäästöjä pyritään hillitsemään. Ratkaisuna tähän on maan tuottavuus.  

Samaan aikaan EU:ssa valmistellaan ilmasto-energiapakettia, jossa maatalous todennäköisesti jää vastuuseen kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteista yhdessä liikenteen ja asumisen kanssa.

– Tässä EU-politiikka sotii ilmastoälykästä maataloutta vastaan, koska päästövähennystavoitteita mitataan väärillä mittareilla ilman tuottavuuden merkitystä, sanoo MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola.

– Maatalouden metaani ja dityppioksidi eivät voi jatkaa maatalouden päästölaskennan pohjana. Viljelijän on mahdotonta hallita näitä kaasuja, joilla päästötavoitteet nykyisin lasketaan.

Ilmastonmuutoksen hillintä on maataloudelle tärkeää, mutta mittarit pitää asettaa oikein. Luonnon kaasuja emme voi säätää loputtomiin.

Maatalous osana biotaloutta seisoo kestävästi tuottavalla maalla, osana luonnon toimintoja ja aineiden kiertoa sekä monimuotoista ympäristöä. Tämä MTK:n linja tukee FAO:n ja WFO:n linjoja, joita EU:n ja kotimaisen ilmastopolitiikan tulisi kunnioittaa.

– Nykyiset mittarit johtavat tuotannon alasajoon. Siksi maatalous tulisi jättää nykyisen ilmasto-energiapaketin ulkopuolelle, sanoo Pietola.

TP

Lue seuraavaksi