Uutiset

Yleinen

Maaseutuohjelman onnistumista arvioidaan kyselyllä

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 jälkiarviointi on alkamassa. Jälkiarviointi paketoi tiedon siitä, miten ohjelman avulla on onnistuttu kehittämään maaseutua rahoituskaudella 2007–2013 ja onko ohjelman kautta tapahtuva työ ollut toimiva tapa maaseudun kehittämiseen.

Maaseutuohjelma 2014–2020 on juuri valmistunut, mutta jälkiarvioinnin tulosten valossa tähytään jo vuonna 2021 alkavan rahoituskauden suunnitteluun. Arviointi toteutetaan kyselyillä, jotka lähetetään ohjelmasta tukea hakeneille tahoille sähköpostitse lähiviikkoina. Kyselyjen avulla halutaan selvittää, miten eri tahot näkevät ohjelman vaikutukset ja oman alueen kehitysnäkymät. Niillä kerätään palautetta ohjelman toimenpiteiden tehokkuudesta sekä hallinnoinnin ja viestinnän toimivuudesta.

Kyselyyn vastaaminen palvelee maaseudun yrittäjiä, asukkaita ja yhteisöjä, joiden toiminta kytkeytyy tiiviinä osa maaseutuohjelmaan.

– Jälkiarviointi on loistava mahdollisuus antaa palautetta ja arviointia hallinnolle ohjelman sisällöstä ja toimivuudesta, Juha Lappalainen MTK ry:stä toteaa. Arvioinnin tulokset toimitetaan myös Euroopan komissioon, joka käyttää niitä seuraavien rahoituskausien suunnitteluun.

– Ruohonjuuritason maaseudun kehittäjille jälkiarviointi on suora väylä osoittaa, miten maaseutuohjelman työkalut sopivat paikallisiin kehittämistarpeisiin, toiminnanjohtaja Kari Kylkilahti Kantri ry:stä muistuttaa ja toivoo Leader-väen aktiivisuutta vastaamisessa.

Kyselyn ja jälkiarvioinnin toteuttaa maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta Suomen aluetutkimus FAR/Aluekehityssäätiökumppaneineen.

Maaseutuohjelma eli Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma on työkalu, jolla tehdään maaseudusta parempi paikka. Siitä voivat hyötyä viljelijät, maaseudulla toimivat yritykset, ympäristön ja palvelujen kehittäjät sekä maaseudun asukkaat, jotka haluavat parantaa jotakin omassa lähiympäristössään. Ohjelman työkalupakkiin kuuluvat maatalouden rakennetuet, luonnonhaittakorvaukset, ympäristötuet, luonnonmukainen tuotanto, ei-tuotannolliset investoinnit, yritys- ja hanketuet sekä paikallisen kehittämisen väline Leader.

Lue seuraavaksi