Uutiset

Yleinen

Maalämpöpumpuilla 3 miljardin euron hyödyt

Vaihto maalämpöpumppuihin parantaa kauppatasetta 260 miljoonalla eurolla

Tuoreessa Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU ry:n riippumattomalla asiantuntijayhtiö Gaia Consulting Oy:llä teettämässä selvityksessä laskettiin maalämpöpumppuihin siirtymisen taloudellisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia 320 000 öljy- ja sähkölämmitteisessä pientalossa. Selvityksen mukaan maalämpöpumppuihin siirtyminen vähentää näiden pientalojen lämmityskustannuksia 2,3 miljardia euroa seuraavan 20 vuoden aikana.

”Alalla on tiedetty jo pitkään, että siirtyminen lämpöpumppuihin on jo nyt kannattavaa. Öljy­lämmityksen veroedun poisto nopeuttaisi maalämpöpumppujen yleistymistä meillä Ruotsin mallin mukaan. Ruotsissa polttoöljyn veroluokka poistettiin parikymmentä vuotta sitten ja lähes kaikki 300 000 öljykattilaa on jo korvattu lämpöpumpuilla”, toteaa SULPU ry:n toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen.

Valtiolle öljylämmityksen veroedun poisto ja lämpöpumppujen asennusten arvonlisäverot lisäävät verotuloja. Nettovaikutus valtion tuloihin on miljardi euroa seuraavan 20 vuoden aikana kun mukaan lasketaan kotitalouksien mahdollisuus käyttää kotitalousvähennystä (ks. kuva). Valtion alussa saama verohyöty kompensoi myöhempiä verotulojen menetyksiä ja auttaa rahoittamaan kotitalous­vähennyksiä. Muut verovaikutukset valtiolle ja kunnille ovat vähäisiä.

Selvityksessä on otettu huomioon öljyn kulutuksen muutoksen vaikutukset öljynjakeluun sekä käytön ja kunnossapidon vaikutukset. Nettona siirtyminen maalämpöpumppuihin lisää 1 500 työpaikkaa ja parantaa kauppatasetta 260 miljoonalla eurolla. Öljylämmityksestä pois siirtyminen vähentää myös ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä 1,6 MtnCO2-ekv. Päästövähenemä vastaa 5 % Suomen päästökauppasektorin ulkopuolisesta päästötavoitteesta vuodelle 2020.

”Öljylämmitys on pitkään ollut suosittu lämmitysmuoto Suomessa. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä on kuitenkin vähennettävä kaikkialla, mikäli ilmastonmuutoksen hillintä otetaan tosissaan”, toteaa liiketoimintajohtaja Iivo Vehviläinen selvityksen toteuttaneesta kestävän kehityksen asiantuntijayritys Gaia Consulting Oy:stä.

TP

Lue seuraavaksi