Uutiset

Yleinen

Maakuntien kasvihuonekaasupäästöjä voi seurata reaaliaikaisesti internetissä

Mittari tarjoaa lähes reaaliaikaista tietoa sähkönkulutuksen, lämmityksen ja tieliikenteen aiheuttamista päästöistä, ja konkretisoi siten arkipäivän valintojen merkitystä ilmaston kannalta. Sähkönkulutuksesta, lämmityksestä ja tieliikenteestä syntyvät kuluttajien merkittävimmät kasvihuonekaasupäästöt.

Reaaliaikainen päästöseuranta on maailmallakin uutta – vastaavia menetelmiä on kehitetty vasta muutamalle alueelle. Laskentamallin on kehittänyt suomalainen energia- ja ympäristöalan konsultointiyritys Benviroc Oy Tekesin Climbus-ohjelman tukemana. Benviroc julkistaa palvelun yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja Suomen Tietotoimisto STT:n kanssa.

”Tavoitteemme on kertoa päästöistä kansantajuisesti ja rohkaista päästöjen ja energiankulutuksen vähentämiseen jokapäiväisessä elämässä”, Benviroc Oy:n toimitusjohtaja Juha Kukko kertoo.

”STT on hankkeessa mukana, koska reaaliaikainen mittaustieto yhdessä STT:n tuottaman ympäristöuutisoinnin kanssa auttaa kansalaisia ymmärtämään ilmastonmuutosta”, STT:n päätoimittaja Mika Pettersson sanoo.

Tavoitteena saada kaikki kunnat mukaan

Benviroc on kehittänyt tarkemman paikallisen päästöseurannan Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman ”Hiilineutraalit kunnat” -hankkeen kunnille, joita ovat Kuhmoinen, Mynämäki, Padasjoki, Parikkala ja Uusikaupunki.

”Paikallinen toiminta on avainasemassa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Lisäämällä kuntalaisten ja päättäjien tietoa päästöistä voidaan tukea paikallisia päästöjen vähentämiseen tähtääviä hankkeita, ja samalla edistää ilmastoystävällisen liiketoiminnan kehitystä”, professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Seurannassa mukana olevien kuntien määrää pyritään lisäämään tulevaisuudessa.

”Tavoitteena on saada päästöseurantaan mukaan kaikki Suomen kunnat muutaman vuoden kuluessa”, Juha Kukko kertoo.

Benviroc Oy julkaisee reaaliaikaista päästöseurantaa, ilmastovinkkejä ja alan uutisia osoitteessa www.co2-raportti.fi. Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta osoitteesta www.ymparisto.fi/hiilineutraalikunnat löytyvät myös viiden kunnan kuntakohtaiset tiedot sekä tietoa Suomen ympäristökeskuksen Hiilineutraalit kunnat -hankkeesta.

Lähde: Suomen ympäristökeskus
Kuva: Wikipedia Commons

Lue seuraavaksi