Uutiset

Yleinen

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas suunnitteilla

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre valmistelee biotuotetehtaan rakentamista Äänekoskelle nykyisen sellutehtaan alueelle. Toteutuessaan noin miljardi euroa maksava tehdas olisi metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa. Biotuotetehdas pyritään saamaan käyttöön vuonna 2017. Biotuotetehtaan sellukapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa.

Kyseessä on maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas, joka mahdollistaa puuraaka-aineen jalostamisen monipuoliseksi tuotevalikoimaksi. Korkealaatuisen sellun ohella tehdas tuottaa resurssitehokkaasti bioenergiaa ja erilaisia biomateriaaleja. Selluntuotannon ympärille syntyy ainutlaatuinen yritysten muodostama biotalouden ekosysteemi.

Investoinnin tulovaikutus Suomeen on yli 0,5 miljardia euroa vuosittain, ja se tarjoaa yli 2 500 työpaikkaa koko arvoketjuun. Viennin vuotuinen arvon lisäys on 0,5 miljardia euroa.

”Uusi biotuotetehdas on maailman tehokkain ja nykyaikaisin. Investoinnin keskeisin peruste on korkealaatuisen havusellun kysynnän maailmanlaajuinen kasvu. Tavoitteenamme on vahvistaa johtavaa asemaamme tällä markkinalla. Investointi tukee Metsä Fibren kasvua ja parantaa kannattavuuttamme pitkällä aikavälillä”, kertoo Metsä Groupin pääjohtaja Kari Jordan. ”YVA- ja ympäristölupaprosessien lisäksi lopulliseen päätökseen vaikuttavat myös maailmantalouden ja Aasian alueen taloudellinen kehitys, markkinanäkymät sekä muun muassa kaavoitukseen, luvitukseen ja logistiikkaan liittyvät ratkaisut.”

Biotuotetehdas edistää uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamista Suomessa. Se lisää uusiutuvan energian osuutta maassamme noin kahdella prosenttiyksiköllä. Tehdas ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita, vaan kaikki sen tarvitsema energia tuotetaan puusta. Puuraaka-aine ja sivuvirrat hyödynnetään tuotteina ja bioenergiana sataprosenttisesti.

Tehdas lisää kuitupuun käyttöä Suomessa noin 4 miljoonalla kuutiolla eli noin 10 prosentilla vuodessa. Havukuitupuun käyttöä voidaan kestävästi lisätä vuosittain 7 miljoonalla kuutiolla ja koivukuidun 4 miljoonalla kuutiolla. Kuitupuu hankitaan pääosin Suomesta.

Metsä Fibre käynnistää YVA- ja ympäristölupaprosessit välittömästi, ja ne pyritään saamaan päätökseen 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana. Lopullinen investointipäätös pyritään tekemään alkuvuonna 2015, jolloin tehdas voi käynnistyä 2017 aikana.

Metsä Fibre on osa Metsä Groupia, ja sen omistavat emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunta (50,2 %), Metsä Board Oyj (24,9 %) ja Itochu Corporation (24,9 %).

Lue seuraavaksi