Uutiset

Yleinen

Luonnonvarajärjestöt vaativat kirjauksia hallitusohjelmaan

Suomalaisiin luonnonvaroihin, metsiin, peltoihin, vesiin sekä muuhun luontoon perustuvien elinkeinojen kaikkia mahdollisuuksia ei ole vielä riittävästi hyödynnetty, toteavat luonnonvara-aloja edustavat järjestöt. Järjestöjen mielestä Suomen on nyt tartuttava päättäväisesti biotalouden kehittämiseen ja luotava aidosti edellytyksiä uusien työpaikkojen synnylle ja vientitulojen kasvulle.

– Suomalaisen biotaloussektorin näkymät ovat hienot, järjestöt toteavat, mutta juhlapuheiden toistelu ei johda mihinkään.

– Nyt tarvitaan oikeita päätöksiä, konkreettisia tekoja ja taloudelliset edellytykset pitkäjänteisen suomalaisen biotalousstrategian toteuttamiseen. Nämä asiat on kirjattava selkeästi uuteen hallitusohjelmaan, järjestöt vaativat.

Järjestöt ovat yhdessä tehneet hallitusohjelmaan viisikohtaisen esityksen, jossa nostetaan esille Suomen biotalousstrategian, luonnonvara-alan elinkeinojen ja työllisyyden kannalta keskeisiä asioita.

Järjestöjen mukaan Suomella on erinomaiset menestymismahdollisuudet biotalouden eri aloilla ja Suomi voi kehittyä biotalouselinkeinojen ja alan korkeatasoisen osaamisen edelläkävijämaaksi. Alan liikevaihto voidaan kasvattaa 100 mrd euroon ja kasvun myötä saadaan 100 000 uutta biotalouden työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Mutta se edellyttää valtiovallalta oikeita ratkaisuja.

– Uskomme, että poliitikot ja tuleva hallitus ottavat nämä esitykset vakavasti ja ryhtyvät aitoihin toimenpiteisiin, joilla Suomi saadaan kasvuun ja työllisyys nousuun, järjestöt toteavat.

AGROLOGIEN LIITTO                                                      AGRONOMILIITTO

METO – METSÄALAN ASIANTUNTIJAT                    METSÄNHOITAJALIITTO

Lue seuraavaksi