Uutiset

Yleinen

Lohi Met Oy:ltä laatutuotteet maa- ja metsätalouteen

Lohi Met

Lohi Met Oy on kurikkalainen konepaja, joka palvelee erittäin monimuotoisesti esimerkiksi maa- ja metsätalouden valmistajia, teräsrakentajia sekä kone- ja laitevalmistajia kautta maan. Yrityksen toiminta alkoi 1980-luvun alkupuolella ja Lohi Met Oy näki päivänvalon vuonna 1988. Yrityksen maa- ja metsätalouspuolen tuotteista tunnetuimpia ovat Hakki– sekä LongLife-kauhat, -kivitalikot sekä -rehupihdit, metsäkuormaimien ja -vesakkomurskaimien komponentit sekä metsäperävaunujen pankot.

Lohi Met Oy:n toimitilat sijaitsevat logistisesti toimivasti aivan valtatie 3:n varrella Kurikan Ikarin teollisuusalueella. Yrityksen toimitusjohtaja ja toinen omistaja Ari Mäki kertoo yhtiön työllistävän tällä hetkellä noin 30 henkilöä ja määrä on ollut jo kauan kasvujohteinen. Yrityksen toiminnan tasainen kasvu ja kehitys perustuvat useisiin eri tukijalkoihin suuntautuvaan toimintaan. Mäki kertoo, että tällä hetkellä maa- ja metsätaloustuotteiden osuus on yhteensä noin 60 prosenttia ja esimerkiksi kaivos- sekä infrapuolelle tehtävien projektitöiden osuus noin 40 prosenttia. Monipuolisten palveluiden mahdollistamisessa tärkeä osuus on vuonna 2012 valmistuneilla uusilla, omilla noin 5500 neliön nykyaikaisilla toimitiloilla, jotka mahdollistavat suurienkin yksiköiden valmistusprosessit.

Lohi Met Oy:llä huomio kiinnittyy nopeasti suunnitelmallisuuteen sekä pitkälle tulevaisuuteen tehtyjen investointien määrään. Ari Mäki kertoo yrityksellä olevan tarkat tuotantotavoitteet selvillä ja kasvua tullaan hankkimaan varsinkin omien tuotteiden määrän kasvattamisella sekä viennin tehostamisella. Tällä hetkellä Lohi Metin tuotteista vientiin menee välillisesti noin viidesosa lähinnä Ruotsiin, Norjaan, Venäjälle sekä Baltian maihin. Omassa tuotannossa tullaan markkinoiden tilanteita seuraamaan tarkoin ja Mäki korostaakin Lohi Metin nopeaa kykyä reagoida tuotevaatimusten muuttumiseen esimerkiksi kokoluokkien tai käyttöominaisuuksien mukaisesti.

Lohi Metin tuotteet valmistetaan jokapäiväistä rankkaa ammattikäyttöä varten, joten on selvää, että niiden valmistuksessa käytettävien materiaalien täytyy olla huippuluokkaa. Esimerkiksi terästuotteissa käytetään laadukkaita erikoisteräksiä, joista suurin osa tulee kotimaisilta valmistajilta. Lohi Metin valmistamat traktorien, pienkuormainten, pyöräkuormainten ja kurottajien kauhat sekä muut työvälineet ovatkin tunnettuja kestävyydestään ja kokoluokissa ja käyttötarkoituksissa on valinnan varaa miltei joka lähtöön. Esimerkiksi lumikauhoissa leveysvaihtoja on metristä kolmeen metriin ja erittäin suosituksi tuotteeksi noussut kivitalikko on saatavana jopa 270 sentin levyisenä.

Lohi Met pankko

Lohi Metin tuotteiden hyvän saatavuuden takaa huippuluokan jälleenmyyntiverkosto, jossa K-maatalous markkinoi tuotteita Hakki-tuotenimellä ja Isojoen Konehalli IKH käyttää puolestaan omaa LongLife-merkkiään. Lohi Metin metsäpuolen tuotteissa puolestaan merkittävimpänä yhteistyökumppanina on alan erikoisliike Pankkopörssi. Toimivat myyntiverkostot takaavat tuotteiden hyvän saatavuuden sekä asiakkaita miellyttävät hinnat.

Lohi Met ilmastointi

Lohi Met valmistaa jatkuvasti esimerkiksi siltojen rakenteita, ponttonirakenteita, siltanosturien palkkeja ja järeitä putkistorakenteita. Mäki kertoo, että myös erikoiskuljetusautot ovat tuttu näky Lohi Metin pihamaalla, kun esimerkiksi viljasiiloja toimitetaan asiakkaille. Eksoottisimmasta päästä tilauksista ovat olleet Arabian erämaihin valmistetut öljyputkien kannattimet, mikä toimii osoituksena yrityksen ennakkoluulottomuudesta ja innovatiivisuudesta. Kaiken kaikkiaan Lohi Metin esimerkki osoittaa, että kotimaisella metalliosaamisella on varmasti merkittävä asema suomalaisessa teollisuudessa myös tulevaisuudessa. Tämä edellyttää kurikkalaisten mallin mukaista työtä pelkäämätöntä asennetta, raaka-aineiden arvostamista, vahvaa ammattitaitoa sekä tuotteiden laadukkuuden korostamista myös kovilla kansainvälisillä markkinoilla.

Lue seuraavaksi