Uutiset

Yleinen

Öljy loppuu 90 vuotta ennen kuin korvaaja on kehitetty

– Tutkimuksemme mukaan tulee viemään todella pitkään, ennen kuin uusiutuvasta energiasta on öljyn korvaajaksi. Näin on ainakin markkinoiden näkökulmasta, Californian yliopiston professori Debbie Niemeier sanoi.

Niemeier ja kollegansa Nataliya Malyskhina kehittivät tutkimuksessa työkalun, joka auttaa poliitikkoja asettamaan realistisia tavoitteita kohti kestävää kehitystä ja arvioimaan sitä, miten tavoitteiden saavuttamisen suhteen on edistytty.

Teoriassa on kaksi tärkeää elementtiä: öljy-yhtiöiden sekä vaihtoehtoista energiaa tuottavien yritysten maksamat osingot sekä markkina-arvo. Vastaavaa yhtälöä on aiemmin käytetty talouden, politiikan ja urheilun ennustamiseen.

– Asioihin perehtyneet investoijat käyttävät paljon resursseja ymmärtääkseen sijoitusten tulevia tuottoja. Tämän takia osakemarkkinoihin ja investointeihin perustuvat ennusteet tulevista tapahtumista ovat usein olleet suhteellisen tarkkoja, Malyshkina sanoi.

Niemeierin mukaan tutkimustulokset ovat varoitus siitä, että tämänhetkiset uusiutuvan energian tavoitteet eivät ole riittävän kunnianhimoisia, jotta voitaisiin estää yhteiskunnalle, talouskasvulle ja luonnolle aiheutuvat vahingot.

– Tarvitaan voimakkaampaa poliittista tahtoa edistämään vaihtoehtoisen energian kehitystä, professori Niemeier sanoi.

CO2-raportti

 

 

 

Lue seuraavaksi