Uutiset

Yleinen

Lietettä piiloon Vredolla

Lietteen levitysmäärä tilaa kohti kasvaa aina kun karjakokokin kasvaa. Pienellä pöntöllä lietettä saadaan toki liikkeelle, mutta monesti traktorivetoisella kalustolla lietteen levitys on hidasta. Kun siirtomatkat kasvavat, otetaan käyttöön tarkoitukseen suunniteltu siirtokalusto; traktorivetoinen siirtoon suunniteltu säiliö tai lieterekka. Levitys pellolle käy sujuvasti ajettavalla levittimellä.

Maatalousurakointipalvelut Raimo Koli Ky Torniosta on levittänyt ajettavalla kalustolla lietettä jo useampia vuosia. Ensin hankittiin 15 kuution pikku-Vredo, jolla levitettiin lietettä. Kun siirtoetäisyydet kasvoivat, 2011 hankittiin kuorma-auto, jolla kuljetettiin lietettä konttiin. Täysperävaunurekalla saatiin lisättyä kuljetuskapasiteettia merkittävästi. Joka paikkaan perävaunun kanssa ei kuitenkaan voida ajaa, koska kääntöpaikkoja ei aina ole.

Liete liikkuu säiliöstä toiseen 9 m3/minuutissa pumppaavalla pumpulla. 25 kuution täyttöön menee siis noin 4 minuuttia. Täyttökärsä on kiinni koneen etupuomissa ja siten kuljettajan helposti hallittavissa. Normaalisti säiliölle ei tarvitse peruutella, kun säiliön viereen ajetaan viistosti ja käännetään keula säiliön reunalle.

Lietesäiliö on suojattu asianmukaisesti verkolla, jolloin altaasta ei löydy mitään isompaa ylimääräistä.

Ajo pellolla on pehmeää, kun ammattitaitoinen kuljettaja saa koneen liikkumaan sulavasti. Ajotekniikka opitaan harjoittelemalla.

Kun trailerissa on lennossa säädettävä rengaspainejärjestelmä, vähentää se osaltaan peltoon kohdistuvaa rasitusta. Kompressori on sijoitettu trailerin perään, jolloin sen käytön melu ei häiritse kuljettajaa. Monesti pienemmissä koneissa kompressori joudutaan sijoittamaan ohjaamon viereen. Alimmillaan rengaspaine voidaan pudottaa 1,5 kiloon, mutta silloin ajonopeutta ei voi nostaa 10 tuntikilometriä korkeammaksi. Normaalisti paineena pellolla käytetään 2 tai 2,5 kiloa.

Naudan lietettä piilotetaan nurmen ravinteeksi uudemman mallisella kiekkolevittimellä. Liete hukkuu avattuun uraan, niin ettei kasvusto tahriinnu.

Ajettavalla levittimellä koneella kuljetaan pellolla käytännössä aina niin, ettei koneen pyörä kulje samaa uraa. Kolmipyöräisellä ajo eri jälkiä on luontaista, nelipyöräisellä kone käännetään koira-ajoon, niin että pyörät kulkevat rinnakkaisia jälkiä ja trailerilla vetokone käännetään astetta enemmän kylki edellä kulkevaksi, jolloin perävaunun renkaat kulkevat vetokoneen pyöränjälkien välissä.

Tie navetalta pellolle on ura metsässä ilman ojia.

Lietteenlevityksen asiakas MTY Nikolan osakas Jarmo Nikola on tyytyväinen urakoitsijan työhön. Hän hoitaa maatilaa veljensä Eeron perheen kanssa. Urakoitsijaa on käytetty lietteenlevityksessä jo muutama vuosi, eikä omaa kalustoa levityksessä käytetä enää ollenkaan.

Rengaspaineiden ohjaamiseen on oma pääte ohjaamossa.

kuvat Siikajoelta 5.5.2015

Lue seuraavaksi